REAL TIME RĪGA  

  > Tehnoloģijas  

Projekta dalībnieki ir ekipēti ar portatīvu pozicionēšanas ierīci. Tā sastāv no plaukstas datora jeb kā to dēvē mārketinga terminoloģijā - PDA (Personal Digital Assistant). Plaukstas datoram ar iebūvētu mobilo telefonu papildus ir pievienots GPS (Globa Positioning System) uztvērējs un antena. Kamēr pats PDA var atrasties gan somā, gan kabatā, antenai ir jābūt ārpusē, piestiprinātai tādā veidā lai tā atrastos satelītu tiešās redzamibas zonā.

Programma, kas speciāli izveidota plaukstas datoram (Tom Demeyer / Waag Society) aktivizē GPS uztvērēju. Veicot laika korekciju uztvērējs nosaka savu atrašanās vietu uz zemes un paziņo katra dalībnieka dislokāciju. Rezultātā tiek saņemtas koordinātes ar precizitāti no 1 m līdz vairākiem metriem. PDA ekrānā šīs koordinātes ir pārveidotas pikseļos, tā, ka katrs dalībnieks redz savu pārvietošanās trajektoriju.

PDA ieinstalēta programma nepārtraukti sūta katra dalībnieka koordinātes uz serveri. Tas ir panākts izmantojot PDA iebūvēto telefonu un GPRS (General Packet Radio Service) tīklu. GPRS ir tā sauktais 2.5G tīkls, kur G nozīmē Generation, un tā ir starptehnoloģija starp patreizējo GSM tīklu un 3G UMTS tīklu. Tas vēl nav platjoslas (broadband) tīkls, kādu sola UMTS, bet ar tā palīdzību ir iespējams izmantot Internetu.

Vizualizācijai tiek izmantota Keystroke programmatūra, ko izstrādājusi Waag Society un kas darbojas uz Mac OS X. Šī programma nepārtraukti pieprasa datus no servera, saņem tos caur internetu un reālajā laikā tos vizualizē uz displeja.
Tās vietas pilsētā, kas tiek apmeklētas visbiežāk maina savu krāsu no baltas uz dzeltenu un uz sarkanu.

(tehniskais projekta apraksts tulkots no http://www.waag.org/realtime)