MĀKSLA + KOMUNIKĀCIJAS 2004: KULTŪRKARTĒŠANA
ART + COMMUNICATION 2004 : TRANS CULTURAL MAPPING