ENERĢIJA

MĀKSLA+KOMUNIKĀCIJAS 2009
XI Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls
Rīga, 8. – 10. oktobris, 2009.