Valda Kreba kartētie Twitter savienojumi

KONFERENCES PROGRAMMA

Otrdiena, 15. jūnijs

17.00
SLSA-EU 2010 konferences "Textures" atklāšana

Trešdiena, 16. jūnijs

16.30–18.00
2. sesija (90 min): [MĀKSLA KĀ PĒTNIECĪBA]
Kriss Heilss. SMARTlab pieredzē apgūtais
Mili Jona Tharakāna. Jauns ieskats tekstilmākslas tradicionālajā naratīvā, veidojot interaktīvo audumu un tehnoloģiju nākotni
Keitija Haja. Biomākslas centrs: steigā pieļautā kļūda
Signe Grūbe. Mākslas darbs – laikmeta liecība

Ceturtdiena, 17. jūnijs

09.00–10.30
Plenārsesija (90 min): [TĪKLI UN ILGTSPĒJĪBA]
Fēlikss Stalders. Koplietošana un novērošana. Divas tīkla kultūras iezīmes

11.00–12.30/13.00
3. sesija (90/120 min): [TĪKLI UN ILGTSPĒJĪBA]
Ilgtspējība, darbaspēks un pārvaldes māksla
Magda Tižlika – Kārvere. Darbaspēka ilgtspējīga attīstība organizēto tīklu ietvaros
Klemenss Aprihs. Digitālās pilsētas interpretēšana: tīkla sabiedrības jaunās politiskās tehnoloģijas
Valdis Krebs. Krustpunkti – saistītās ekonomikas vilnis

16.30–18.00
4. sesija (90 min): [TĪKLI UN ILGTSPĒJĪBA]
Atvērtais kods, radošums, kopiena
Adnans Hadzi. Kāpēc brīva pieeja ir svarīga: projekts „Deptford.tv”
Ilze Strazdiņa, Aleksejs Bļinovs. Lokālie portāli: eksperimenti visuresošajos tīklos
Saimons Bigss. Kreativitāte: kur un kāpēc?

Piektdiena, 18. jūnijs

09.00–10.30
Plenārsesija (90 min): [MĀKSLA KĀ PĒTNIECĪBA]
Kerola Greja, Hītere Deldeja. 'POIĒSIS PEDAGOĢIJA'. 'Mākslinieciskās', praksē balstītās izpētes doktorantūras studiju iespējamā nākotne

16.30–18.00
Plenārsesija (90 min): [MĀKSLA KĀ PĒTNIECĪBA]
Jans Kaila. Mākslinieciskās pētniecības formalizēšana doktorantūras studiju ietvaros

Sestdiena, 19. jūnijs

09.00–10.30
Diskusijas (90 min): [MĀKSLA KĀ PĒTNIECĪBA]
Humanitārās zinātnes un māksla, vada Floriāns Dombuā

11.00 – 13.00
5. sesija (120 min): [MĀKSLA KĀ PĒTNIECĪBA]
Kerstina Meja. Kreativitāte, iztēle, vērtības – kāpēc nepieciešama māksla kā pētniecība
Dženisa Džeferisa. Situatīvas zināšanas: subjektīvais un personiskais radošā mākslas pētniecībā
Kristofs Brunners. Izpēte-jaunrade // jaunu tekstūru veidošana
Kamilla Beikere. Māksla kā pētniecība projektā “Mindtouch”: līdzdalības performance kā pētniecība mobilo mediju kontekstā

14:00-15:30
Plenārsesija (90 min): [MĀKSLA KĀ PĒTNIECĪBA]
Henks Borgdorfs, Šēra Dorufa. Mākslinieciskā izpēte: ne-konceptuālisms, reālisms un negaidītais

KONFERENCES SESIJU “TĪKLI UN ILGSPĒJĪBA” SLSA konferencē
vada Armīns Medošs un Rasa Šmite

SESIJU “MĀKSLAS KĀ PĒTNIECĪBA” SLSA konferencē
vada Kerstina Meja un Floriāns Dombuā