TEHNO-EKOLOĢIJAS.

MĀKSLA+KOMUNIKĀCIJA 2011
XIII Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls