TEHNO-EKOLOĢIJAS.
Apgūstot ikdienas tehnoloģiju vides dzīles

Starptautiska starpdisciplināra zinātniska konference
13. Starptautiskā jauno mediju kultūras festivāla "Māksla+Komunikācija" ietvaros

Laiks: 2011. gada 4. un 5. novembrī, 10.00 – 17.00
Vieta: Rīga, RIXC Mediju telpā, 11. novembra krastmalā 35 (ieeja no Minsterejas ielas).

Starptautiska starpdisciplināra zinātniska konference "Tehno-ekoloģijas. Apgūstot ikdienas tehnoloģiju vides dzīles" pulcēs māksliniekus, zinātniekus un pētniekus no dažādām jomām, kā arī filosofus, dizainerus, arhitektus, sociologus, atbildīgus uzņēmējus, vides aktīvistus un citus vispusīgi domājošos, kuru intereses lokā ir sociālās un ekoloģiskās ilgtspējības jautājumu risināšana, kā arī padziļinātāks un daudzpusīgāks skatījums uz tehnoloģijām.
Šodien tehnoloģijas vairs nevar tik vienkārši uzskatīt par tādu "citādo", kas pastāv kā pretstats bioloģiskajām vai sociālajām attiecībām. Ikdienas gaitās mēs neizbēgami saskaramies ar dažādām komplicētām mūsdienu dzīves tehnoloģiju sfērām, kuras pieprasa jaunu, lielākā mērā ekoloģiski orientētu izpratni par cilvēku un tehnoloģiju savstarpējām attiecībām.
Līdzās aktuālajiem jautājumiem, kuri skar izsīkstošos resursus un acīmredzamos piesārņojuma un vides degradēšanās veidus, ir jāmēģina veidot ilgtspējīgas attiecības starp tehnoloģijām un dzīvo vidi, ņemot vērā daudz sarežģītākus slāņus tam veidam, kurā mēs pašlaik apdzīvojam šobrīdējās "tehnoloģiju ekoloģijas".
Konferences dalībnieki tiek aicināti kopīgi veidot šādu padziļināti informējošu ētisku un filozofisku perspektīvu, kas ir nepieciešama, ja neesam atmetuši cerību atrast mazāk bīstamus ceļus nākotnē par tiem, ko šobrīd ejam.

"Tehno-ekoloģijas" koncepciju festivālam un konferencei izstrādājis nīderlandiešu mediju teorētiķis Ēriks Kluitenbergs. Pilnu koncepcijas aprakstu lūdzam skatīt šeit.

Divu dienu konferences darbs norisināsies 6 tematiskajās sekcijās:
1. DIENA. Piektdien, 4. novembrī (10.00 – 17.00): 1. Tehnoloģijas un daba, 2. Tehnoloģijas un sabiedrība, 3. Tehnoloģijas un vide.
2. DIENA. Sestdien, 5. novembrī (10.00 – 17.00): 4. Tehnoloģijas un cilvēki, 5. Tehnoloģijas, māksla un ekoloģija, 6. Tehnoloģijas un atvērtas sistēmas.

Akreditācija: Dalība konferencē bez maksas. Akreditēties konferencei var sazinoties iepriekš ar Agnesi Baranovu agnese {at} rixc.lv , 67288478, vai reģistrējoties konferences dienā.

Konferenci organizē: Jauno mediju kultūras centrs RIXC un Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju MPLab.


Publikācija: Akustiskā telpa (Nr. 11): Tehno-ekoloģijas

Konferences dalībnieku referāti tiks publicēti nākošajā (Nr. 11) starptautiski recenzētajā zinātniskajā periodiskajā izdevumā "Akustiskā telpa", kas veltīts staprdiscplināriem pētījumiem par mākslu, zinātni, tehnoloģijām un sabiedrību.

Termiņš rakstu iesniegšanai izdevumam "Akustiskā telpa (Nr. 11): Tehno-ekoloģijas": 31. janvāris, 2012. Rakstu apjoms – 2500 līdz 8000 vārdiem (20 000 – 45 000 zīmes). Raksta sākumā jābūt pievienotam: 1) īsai anotācijai – ap 250 vārdiem (1500 zīmes), 2) 5 – 6 atslēgas vārdiem, un 3) raksta beigās – īsai autora biogrāfijai – ap 100 vārdiem (800 zīmes).
Atsaucēm jābūt APA (vai Havardas) stilā. Valoda: angļu un/vai latviešu (visi teksti tiks tulkoti).