reader mailinglists calendar projects net ardio
         
     
Jauno mediju kultūras centrs RIXC

Kopš 2013. gada sākuma RIXC atrodas Spīķeru kvartālā – Maskavas ielā 10.

Jauno mediju kultūras centrs RIXC
Maskavas iela 10
Rīga, LV-1050

e-pasts: rixc ( at ) rixc.lv
tel.: +371 67228478 (birojs)

http://rixc.lv
http://renewable.rixc.lv

http://facebook.com/rixcriga
http://twitter.com/rixcriga

Par mums:
Jauno mediju kultūras centrs RIXC producē mediju mākslas darbus, izstādes, festivālu “Māksla+Komunikācija” u.c. mākslas pasākumus, kā arī izdod mediju teorijas un mediju vēstures publikācijas.

Jauno mediju kultūras centrs RIXC ir dibināts 2000. gada maijā uz Elektroniskās mākslas un mediju centra E-LAB bāzes (dibināts 1996. gadā). RIXC pamatdarbība ir saistīta ar jaunāko un nozīmīgāko tēmu aktualizēšanu digitālajā mākslā, kas ietver inovatīvus eksperimentālus projektus mākslas, zinātnes un tehnoloģiju jomā Latvijā un ārvalstīs. RIXC tiecas veicināt jaunas kultūras un mākslinieciskās izteiksmes formas. Jaunie mediji – tie nav tikai jauna mākslas un kultūras prakses joma, bet arī infrastruktūra citu mākslas un kultūras formu atbalstam.

RIXC birojs kopš 2013. gada sākuma atrodas Spīķeros, kultūras un radošo industriju kvartālā. RIXC birojs ir vieta, kur darbojas RIXC producentu grupa, īstenojot projektu vadību un administrējot RIXC ikdienas darbību.


RIXC
The Centre for New Media Culture

Starting with 2013, RIXC office has a new location in Spikeri quarter, address: Maskavas 10, Riga.

RIXC Centre for New Media Culture
Maskavas iela 10
Riga, LV-1050
Latvia

e-mail: rixc (at) rixc.lv
ph.: +371 67228478 (office)

http://rixc.lv
http://renewable.rixc.lv

http://facebook.com/rixcriga
http://twitter.com/rixcriga

About us:
RIXC Centre for New Media Culture is a new media artists collective, and the producer of new media artworks, events and publications, based in Riga, Latvia.

RIXC was established on May 2000 on the basis of E-LAB (Centre for electronic arts and media, since 1996). The basic activity of RIXC is to initiate the most novel and current topics in digital art by performing innovative experimental projects in art, science and technology in Latvia and internationally. RIXC fosters cultural exchange as well as promotes new forms of cultural and artistic expression. RIXC approaches new media not only as a new field of artistic and cultural practice, but also as an infrastructure to support other forms of art and culture.

Since 2013 RIXC office is located in Spikeri creative quarter for culture and creative industries. RIXC office is the place where RIXC production team works managing projects and administrating RIXC activities.

play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication