reader mailinglists calendar projects net radio
         
     

RIXC sadarbības partneri un tīkli | Contacts, relations and networks of the RIXC


RIXC strādā ciešā sadarbībā ar daudzām vietējām un starptautiskajām organizācijām un aktīvi darbojas vairākos kultūras sadarbības tīklos. Zemāk minēti nozīmīgākie partneri un sadarbības tīkli, ar kuriem kopā tiek radīta vide, kurā centrs darbojas.

The RIXC works in close collaboration with a large number of local and international partner organisations, and is actively involved in various cultural networks. Below is the list of the most important partners and networks that create the environment the centre is working in:

lokālie partneri | local partners

lokālais-reģionālais tīkls | local network
> K@2 - Kultūras un informācijas centrs Liepājas Karostā | Center for culture and information in Liepaja
> NEKAC - nekomerciālās kultūras centrs Kuldīgā | Center for non-commercial culture in Kuldiga
> DABA - starpdisciplinārās un jauniešu kultūras projekts Ventspilī | interdisciplinary and youth culture project in Ventspils
> bio.codes - dj'u kultūras un elektroniskās muzikas leibls (Liepāja-Rīga) | electronic music label
> ORBITA - literatūras un multimediju projekts | literature and multimedia project
> VARKA CREW - dju un digitālās kultūras grupa | dj's and digital culture group
> RIGASOUND.ORG - tīkla radio projekts | net.radio project
> F5 - digitālā video mākslinieku grupa | digital video artists label
> MAI3E - multimediju centrs un alternatāva mode | multimedia center & alternative fashion
> NOASS-VIDEO - pašapkalpošanās video galerija | self-service video gallery
> SEMEMA - jauno mediju mākslas un industriālās muzikas projekts | new media art and industrial music project
> CLAUSTHOME - noize muzikas projekts | noize musicians' group
> dj's AG&Raitis
> MMIC - mākslas menedžmenta un informācijas centrs | art management and information center

organizācijas | organisations:
>Latvijas Mūsdienu mākslas centrs | Latvian Contemporary Arts Center
>Latvijas Mākslinieku Savienība | Latvian Artists Union
>NOASS - Mākslas un kultūras projekts | Gallery and Art & Culture Project
>MMIC - Mākslas menedžmenta un informācijas centrs | The Center for Arts management and information
>LMA Vizuālās komunikācijas nodaļa un Maģistratūras programma | Visual Communication Department & MFA Program of Latvian Academy of Arts
> J.Rozentāla koledžas mediju nodaļa | Media Department of J. Rozentala Arts College
> Jaunā teātra institūts | New Theatre Institute
> žurnāls Mūzikas saule

institūcijas | institutions:
> Latvijas Kultūras ministrija | Latvian Ministry of Culture
> Rīgas Dome | Riga City Council
> Gētes Institūts Rīgā | Goethe Institut Riga
> Lielbritānijas Padome | British Council
> Zviedrijas Institūts | Swedish Institut
> Ziemeļvalstu Ministru padomes informācijas birojs | Nordic Council of Ministers
> Nīderlandes vēstniecība Rīgā | The Netherlands Embassy in Riga
> Francijas vēstniecība Rīgā | The French Embassy in Riga

starptautiskie parnteri | international partners:

tīkli | networks:
> NICE - Network Interface for Cultural Exchange in the region of North-East Europe
> XCHANGE - International net.audio network
> ECB - European Cultural Backbone
> SPECTRE - Network for media culture and media art in deep Europe

starptautiskās partnerorganizācijas | international partner organisations:
> ATELIER NORD (Oslo)
> BANFF CENTER, BANFF NEW MEDIA INSTITUTE (Canada)
> BOOTLAB (Berlin)
> CRAC - Creative Room for Art and Computing (Stockholm)
> CONTEMPORARY ARTS ASSOCIATION (Minsk)
> DE BALIE - Centre for Culture and Politics (Amsterdam)
> DLUX - Center for Media Arts (Sydney)
> E-MEDIA CENTER / Estonian Academy of Arts (Tallinn)
> FOURNOS - Centre for Art and Technology (Athens)
> JUTEMPUS - artist organisation (Vilnius)
> KATASTRO.FI (Helsinki)
> LAUDANUM - media artists organisation (Sydney)
> MEDIA ART LAB (Moscow)
> M-CULT - Center for New Media Culture (Helsinki)
> PARARADIO (Budapest)
> MAKROLAB (Ljubljana)
> RADIOQUALIA (Adelaide, Australia)
> V2_ORGANISATION (Rotterdam)
> VILMA - Vilnius Laboratory for Media Arts
> VIRTUAL PLATFORM - Platform for new media and culture (The Netherlands)

starptautiskie eksperti | international advisory board:
> Andreas Broeckmann (Artistic Director of Transmediale/Berlin)
> Cathy Brickwood (Virtual Platform/The Netherlands)
> Eric Kluitenberg (De Balie/Amsterdam)
> Geert Lovink (Sydney-Amsterdam)
> Susan Kennard (Banff Center/Canada)
> Tapio Makela (M-cult/Helsinki)
> Nils Claesson (CRAC/Stockholm)

play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication