reader mailinglists calendar net radio rixc network
         
RIXC / PROJECTS  
 
RIXC MEDIJU TELPA:

“VISUMA NOKLAUSĪŠANĀS STACIJA”
Mākslas un zinātnes laboratorija

Foto arhīvs

Laiks:
No 2008. gada 30. augusta pl. 18.00 līdz 31. augusta pl. 02.00.
Atklāšana pl. 18.00

Vieta:
RIXC Mediju telpa, 11. Novembra krastmala 35, ieeja no Minsterejas ielas.

 


Ideja:
VISUMA NOKLAUSĪŠANĀS STACIJA ir mākslas un zinātnes laboratorija, kas māksliniecisku interpretāciju līmenī pētī Visuma akustisko telpu.
Ar Irbenes radioteleskopu RT-32 uztvertie kosmiskie radiosignāli, izmantojot speciālu aparatūru, tiks transformēti dzirdamības frekvencē un pārraidīti internetā. Šie signāli tiks atskaņoti un muzikāli interpretēti RIXC Mediju telpā Rīgā, kas šajā naktī tiks pārvērsta “akustiskā planetārijā”. Baltās Nakts apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja ieklausīties mūziķu un mākslinieku radītajās kosmiskajās skaņu ainavās, ko vizuāli papildinās video projekcijas.
30. augusta naktī – laikā no pl. 18.00 vakarā līdz 2.00 rītā – Irbenes radioteleskopā RT-32 darbosies VIRAC un RIXC darba grupa, kas nodrošinās reāllaika signālu uztveršanu no Saules, planētām: Venēras, Jupitera, kā arī no Vērša, Gulbja un Kasiopejas zvaigznājiem unKrabja un Andromedas miglājiem.

Mākslinieki un producenti:
Projekts ir RIXC (Latvija) un radioqualia (Jaunzēlande) mākslinieku un VIRAC (Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra) zinātnieku sadarbības rezultāts.

Pasākuma koncepcija: Rasa Šmite, Raitis Šmits (RIXC).
Muzikālās interpretācijas: HMSS (Ludger Hennig, Johannes Sienknecht, Markus Markowski, Hans Holger Rutz / Vācija); Clausthome (Lauris Vorslavs un Ģirts Radziņš / Latvija) un Voldemārs Johansons (Latvija).
Video: Mārtiņš Ratniks (RIXC).
Tiešraides nodrošinājums Irbenes radioteleskopā: Dmitrijs Bezrukovs (VIRAC) un Dāvis Bojārs.
Producentu grupa: RIXC.


Atbalsta: Rīgas Dome
Mūsdienu kultūras foruma "Baltā nakts" programmas ietvaros
http://www.baltanakts.lv/

 

UNIVERSE LISTENING STATION
Art and science laboratory

Photo archive

TIme:
From August 30, 18.00 to August 31, 02.00.
Opening at 18.00

Location:
RIXC Media Space, 11. Novembra krastmala 35, entrance from Minstereja street.

Idea:
THE UNIVERSE LISTENING STATION is arts and science laboratory that artistically explores the acoustic spaces of the Universe.
The event will feature cosmic radio signals which will be received with special equipment by Irbene radio telescope RT-32 and transformed into an audible frequency as well as streamed online. The signals will be musically represented and interpreted in RIXC Media Space in Riga which will be turned into an ‘acoustic planetarium’. The guests of White Night will have an opportunity to experience the cosmic soundscapes created by musicians and artists both audibly and visually.

During the night of August 30th from 18.00 to 2.00 VIRAC and RIXC teams will be working in Irbene radio telescope RT-32 providing real-time signal receiving from the Sun, from planets Venus and Jupiter as well as from Taurus, Cygnus and Cassiopeia constellations and from Andromeda nebula.

Artists and producers:
Project is collaboration between RIXC (Latvia) and r a d i o q u a l i a (New Zeeland) artists and VIRAC (Ventspils International Radio Astronomy Center) scientists.

Concept: Rasa Šmite, Raitis Šmits (RIXC).
Video: Mārtiņš Ratniks (RIXC).
Musical interpretations: HMSS (Ludger Hennig, Johannes Sienknecht, Markus Markowski, Hans Holger Rutz / Germany); Clausthome (Lauris Vorslavs and Ģirts Radziņš / Latvia) and Voldemārs Johansons (Latvia).
Providing online stream from Irbene radio telescope: Dmitry Bezrukov (VIRAC) and Dāvis Bojārs.
Produced by: RIXC.

Supported by Riga City Council
Part of the program of the contemporary culture forum White Night 2008, Riga
http://www.baltanakts.lv/

play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication