reader mailinglists calendar net radio rixc network
         
RIXC / PROJECTS  
 
RIXC MEDIJU TELPA:

Semiconductor (Ruta Džārmena un Džo Gerharts), Lielbritānija
HELIOCENTRISKS
Video instalācija
Skaņa: Semiconductor un BJ Nilsen

Norises vieta: Vecrīga – RIXC Mediju telpa, 11. Novembra krastmala 35 (ieeja no Minsterejas ielas)
Norises laiks: 10. septembris, laikā no pl. 18.00 – 01.00

Britu mākslinieku Rutas Džārmenas un Džo Gerharta dueta Semiconductor videoinstalācija “Heliocentrisks” Baltās nakts apmeklētajiem sniegs unikālu iespēju aplūkot Zemes un orbītas rotāciju ap Sauli. Pretstatā uzskatam, ka mēs “redzam” Sauli griežamies ap mums, mākslinieki piedāvā intuitīvu iztēles lēcienu noticēt tam, ka mēs paši neparastā ātrumā virzamies ap Sauli. Tad, kad Saules gaismas plūdumu pārtrauc laika apstākļi un apkārtnes reljefs, ir sadzirdama patafona adatas sprakšķēšanai līdzīga skaņa.
Par heliocentrisku pasaules skatījumu ir risinājušās debates jau kopš trešā gadsimta pims Kristus un turpinās mūsdienās.
Instalācija “Heliocentrisks” turpina mākslinieku pētījumus par atšķirībām starp to, kā mēs redzam pasauli un to, kādu to veido zinātnes atklājumi. Darbā tiek izmantota palēninātā video kadra metode un astronomiskie novērojumi, kuri iezīmē Saules trajektoriju, kas šķērso vairākas ainavas. Atrodoties instalācijas centrā, šķiet, ka apkārtne paslīd garām, kamēr Saule paliek katra ekrāna vidū. Skatoties caur kamerām, kas vērstas uz Sauli, ir iespējams ieraudzīt daudzus intriģējošus artefaktus – objektīvam uzliesmojot, tā atspulgs atspīd pāri ainavai, kas it kā sadedzina attēlu un krāsas saplūst vienā, tādējādi radot staru vainagus. Video instalācijā akcentēts Saules spēks, kas joprojām pārsniedz to, ko cilvēka un kameras acs spēj uztvert.

Par māksliniekiem

Semiconductor ir britu mākslinieki Ruta Džārmena un Džo Gerharts. Mākslinieki savos kustīgo attēlu darbos pēta mūsu pasaules materiālo dabu un pieredzi, kuru gūstam, apzinot savu vietu fiziskajā Visumā.
Ar savu unikālo pieeju Semiconductor ir ieguvuši vairākus prestižus apbalvojumus un stipendijas, kā, piemēram, Gulbenkian Galapagos, Smithsonian Artists Research un NASA Space Sciences. Viņu darbi ir iekļauti vairākās starptautiskās kolekcijās un izstādīti Venēcijas biennālē, Karaliskajā akadēmijā, Hiršhorna muzejā (Hirshhorn Museum), BBC, ICA un Exploratorium.

http://www.semiconductorfilms.com


LU BOTĀNISKAIS DĀRZS:

Luks Džerams, Lielbritānija
AUGU ORĶESTRIS

interaktīva instalācija - performance
Tehniskais asistents: Mets Deiviss

Norises vieta: Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs, Kandavas iela 2, Rīga
Norises laiks: 10. septembris, laikā no pl. 19.00 – 00.00

“Augu orķestris” sniegs publikai unikālu iespēju sadzirdēt nesaklausāmos augu skaņu viļņus un palūkoties uz tiem no līdz šim neierasta skatu punkta.
Kaut arī cilvēka ausīm nesaklausāmi, augi rada skaņas. Izmantojot īpašus mikrofonus, arī cilvēkam ir iespējams sadzirdēt, kā ūdens lēni plūst augšup pa augu stumbriem. Ja koki cieš no sausuma, zinātnieki var izmērīt akustiskās emisijas, kuras tiek izraisītas līdz ar augā notiekošo kavitāciju (šķidruma spiediena samazināšanās rezultāts) un embolismu (gaisa ieplūdes rezultātā radušies burbuļi, kas brīvi cirkulē augā).
Dienā radītās skaņas atšķiras no tām, kuras ir sadzirdamas naktī, un tās mainās līdzi gadalaikiem. Izmantojot vairākus desmitus mikrofonus, tiek pastiprinātas augu akustiskās emisijas, un apmeklētājiem atklājas šī jaunā – ikdienā apslēptā akustiskā pasaule.
Auditorija tiek lūgta ienākt, kad iestājas vakara krēsla.
Vieglākai un ērtākai navigācijai cauri Tropu mājas džungļiem apmeklētājus lūdzam paņemt līdzi kabatas lukturīšus.
Savukārt nelielas LED spuldzes izgaismos tos augus, kurus būs iespējams sadzirdēt.

Par mākslinieku

Britu mākslinieka Luka Džerama multidisciplinārā darbība aptver skulptūru radīšanu, instalācijas, dzīvās mākslas projektus un dāvanas. Kopš savas radošās darbības sākuma 1997. gadā Luks ir radījis virkni neparastu mākslas projektu, kuri ir aizrāvuši un iedvesmojuši visas pasaules cilvēkus. Viņa slavenā ielas klavieru instalācija “Spēlē mani, esmu tava” (Play Me, I'm Yours) šobrīd ir aplūkojama dažādās pasaules pilsētās.
Džerama stikla mikrobioloģijas (glass microbiology) skulptūras atrodas pasaules muzeju kolekcijās. 2006. gadā mākslinieks ar savu darbu “Edisona projekts” (The Edison Project) piedalījās RIXC rīkotā festivāla “Māksla+Komunikācija” izstādē “Viļņi” LNMM Izstāžu zālē Arsenāls. 2007. gadā Luks Džerams ieguva Medicīniskās attēlveidošanas institūta balvu (Medical Imaging Award ), savukārt 2009. gadā viņa skulptūras tika izstādītas līdzās Demienam Hirstam, Vorholam un Leonardo da Vinči Mori muzejā Tokijā.

http://www.lukejerram.com


Organizē: Jauno mediju kultūras centrs RIXC Mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts” ietvaros
Instalācija “Augu orķestris” tiek organizēta sadarbībā ar LU Botānisko dārzu

Atbalsta: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments, ES programma “Kultūra (2007-2013)”, LU Botāniskais dārzs

Kontakti: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 11. Novembra krastmala 35 – 201, Rīga
Tel. +371 67228478
e-pasts: rixc (at) rixc.lv
http://rixc.lv
RIXC vietne Twitter: http://twitter.com/rixcriga

Festivāla "Baltā nakts" mājas lapa: http://www.baltanakts.lv


 

RIXC MEDIA SPACE:

Semiconductor (Ruth Jarman and Joe Gerhardt), UK
HELIOCENTRIC
Videoinstallation
Sound by Semiconductor and BJ Nilsen.

Time: September 10, 18.00 – 01.00
Location: RIXC Media Space, 11. Novembra krastmala 35 (entrance from Minsterejas street)

Heliocentric uses time-lapse photography and astronomical tracking to plot the sun's trajectory across a series of landscapes. The entire environment feels to pan past the camera whilst the sun stays in the centre of each frame, enabling us to gauge the earth's rotation and orbit around the sun. As the Suns light becomes disrupted by passing weather conditions and the environment through which we encounter it, it audibly plays them as if it were a stylus.

It is usually all but impossible to visualize how the earth moves around the sun, even though we know it to be true. Instead we 'see' the sun move around us. The 'heliocentric' view of the universe was debated from the third century BC onwards and remained contentious into modern times.

Shooting into the sun creates many intriguing artifacts; lens flares and glare spill over the landscape, white outs burn the image, and colours bleed into one, creating aureoles. The power of the sun still exceeds what both the human eye and the artificial eye of the camera can bear. And whilst our knowledge of the universe is ever-growing, we can only encounter and know it from our own humble vantage point.

About the artists

Semiconductor is artist duo Ruth Jarman and Joe Gerhardt. Through moving image works they explore the material nature of our world and how we experience it, questioning our place in the physical universe. Their unique approach has won them many awards and prestigious fellowships such as the Gulbenkian Galapagos, Smithsonian Artists Research and the NASA Space Sciences. Their work is part of several international public collections and has been exhibited globally including Venice Bienniale, The Royal Academy, Hirshhorn Museum, BBC, ICA and the Exploratorium.

http://www.semiconductorfilms.com


LU BOTANICAL GARDEN in Riga:

Luke Jerram
PLANT ORCHESTRA
Installation - performance
Technical support: Matt Davies

Time: September 10, 19.00 – 00.00
Location: The Botanical Garden of the University of Latvia, Kandavas street 2

The plant orchestra amplifies the imperceptible sound waves of plants and gives the public an opportunity to conduct this newly assembled orchestra.
Although imperceptible to the human ear, plants create sound. Using specialist microphones water can be heard as it flows slowly up the stem of a plant. If trees are suffering from drought, scientists can measure acoustic emissions that occur caused by cavitation and embolism within the plant.
The sounds created during the day are different to those at night and they alter with the seasons of the year. Amplifying the acoustic emissions of plants using dozens of special microphones we will reveal to the public this new and hidden acoustic world.
Arriving at night the public navigated their way through the jungle area of the glasshouse by torch light. Small LEDs are used to highlight which plants are amplified.

About the artist

Luke Jerram's multidisciplinary practice involves the creation of sculptures, installations, live arts projects and gifts. Since his professional career as an artist began in 1997 Luke has created a number of extraordinary art projects which have excited and inspired people around the globe. His celebrated street pianos installation 'Play Me, I'm Yours' is currently touring and being shown in different cities around the world. Jerram's Glass Microbiology sculptures are in Museum collections around the world. In 2007 Jerram won an Institute for Medical Imaging Award for this work and in 2009 his sculptures were presented at Mori Museum, Tokyo along with work by Damien Hirst, Warhol and Leonardo da Vinci.

http://www.lukejerram.com


 

Organizers: Centre for New Media Culture RIXC in the framework of the Contemporary Culture Forum “White Night”
Installation “Plant Orchestra” by Luke Jerram is organized in collaboration with LU Botanical Garden

Support: Education, Culture and Sports Department of Riga City Council, EU Culture programme (2007-2013), LU Botanical Garden

Contacts: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 11. Novembra krastmala 35 – 201, Rīga
Tel. +371 67228478
e-pasts: rixc (at) rixc.lv
http://rixc.lv
http://www.twitter.com/rixcriga/
http://www.baltanakts.lv

play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication