reader mailinglists calendar net radio rixc network
         
RIXC / PROJECTS  
 
RIXC MEDIJU TELPA:

Clausthome (Lauris Vorslavs un Ģirts Radziņš) un Mārtiņš Ratniks
NEATKLĀTĀ PLANĒTA
Skaņas un video signālu modulēšanas performanču programma

Norises vieta: Vecrīga – RIXC Mediju telpa, 11. Novembra krastmala 35 (ieeja no Minsterejas ielas)
Norises laiks: 8. septembris, laikā no pl. 18.00 – 01.00

Šī gada "Baltajā naktī" Jauno mediju kultūras centrs RIXC piedāvā publisku pasākumu programmu ar nosaukumu "Neatklātā planēta", kas no pl. 18.00 līdz 01.00 norisināsies RIXC Mediju telpā, 11. Novembra krastmalā 35 (ieeja no Minsterejas ielas). "Neatklātā planēta" (Unknown planet) ir elektromagnētisks fantāzijas ceļojums iekšējā kosmosā prom no Zemes, specifiski pievēršoties radioētera frekvencēm – skenējot un translējot tiks veidotas reāllaika audio un video signālu modulācijas, radot kosmiskas skaņu ainavas un elektromagnētisko viļņu kolāžas.

Reāllaikā iegūto un translēto audio un video signālu vizualizācijas. Attēlu kompilācija: Lauris Vorslavs

RIXC Mediju telpā tiks uzstādīta instalācija no visdažādākās modifikācijas pašdarinātiem aparātiem, radio un video signālu raidītājiem un uztvērējiem, ko būvējuši pieredzējušie elektroniskās un noize mūzikas pārstāvji Clausthome (Lauris Vorslavs un Ģirts Radziņš) no Latvijas.

"Neatklātās planētas" apmeklētājiem būs iespējams klātienē aplūkot un sadzirdēt, kā Clausthome mūziķi kopā ar video mākslinieku Mārtiņu Ratniku atskaņos reāllaika audiovizuālās modulāciju performances, radioētera frekvenču kolāžas un kosmiskas skaņu ainavas.

Skats no skaņu laboratorijas, kurā mākslinieki skenē un translē reāllaika audio un video signālus no kosmosa

http://www.claustrum.org/clausthome/


Organizē: Jauno mediju kultūras centrs RIXC Mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts” ietvaros

Atbalsta: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments

Kontakti: Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 11. Novembra krastmala 35 – 201, Rīga
Tel. +371 67228478
e-pasts: rixc (at) rixc.lv
http://rixc.lv
RIXC vietne Twitter: http://twitter.com/rixcriga
RIXC vietne Facebook: https://www.facebook.com/rixcriga

Festivāla "Baltā nakts" mājas lapa: http://www.baltanakts.lv


 

Clausthome (Lauris Vorslavs & Ģirts Radziņš) and Mārtiņš Ratniks
"UNKNOWN PLANET"

realtime audiovisual concert-performance

Location: RIXC Media Space, 11. novembra krastmala 35 (entrance from Minsterejas Street)
Time: 8th September 18.00 – 9th September 1.00, 2012

The "Unknown planet" is an electromagnetic phantasy trip inside inner Cosmos far away from the Earth. Particularly focusing on the scanning and transmitting radio frequencies and generating realtime audio and video signal modulations artists are creating cosmic soundscapes as well as collages from electromagnetic waves.

In RIXC Media Space there will be an installation of wide range self-made and modified radio and video transmitters and receivers built by well-known Latvian electronic and noise musicians Clausthome (Lauris Vorslavs and Ģirts Radziņš).

Arriving at "Unknown planet" visitors will enter the space of realtime audio visual modulations and collages from radio frequencies and spacial soundscapes created by Clausthome and Latvian video artist Mārtiņš Ratniks.

Organiser: RIXC in collaboration with Clausthome
Support: Riga City Council

Contacts: RIXC, the Centre for New Media Culture, 11. novembra krastmala 35 – 201, Riga
Ph.: 67228478
E-mail: rixc (at) rixc.lv

http://rixc.lv
RIXC on Twitter: http://twitter.com/rixcriga
RIXC on Facebook: https://www.facebook.com/rixcriga

White Night 2012, the forum of contemporary culture: http://www.baltanakts.lv

play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication