reader mailinglists calendar net radio rixc network
         
RIXC / PROJECTS  
 

Grāmata
KREATĪVIE TĪKLI
Rasa Šmite

Jauno mediju kultūras centrs RIXC sadarbībā ar Liepājas Universitātes Mākslas pētījumu laboratoriju MPLab (http://mplab.lv) izdevis mākslinieces un tīklu pētnieces Dr.sc.soc. Rasas Šmites grāmatu "Kreatīvie tīkli".

Ieskatam piedāvājam dažus grāmatas atvērumus (pdf).

Grāmata sniedz ieskatu pētījumā par interneta kultūras pirmsākumiem un attīstību digitālo tīklu laikmetā. Teorētiskā rakursā tīkli tiek aplūkoti kā komplicētas sociāli tehniskas sistēmas. Šo "virtuālo kopienu" rašanās un attīstība tiek analizēta, sākot ar kreatīvajiem tīkliem, kas radās interneta agrīnajā periodā 90. gados, līdz sociālās tīklošanās fenomenam mūsdienās. Līdzās translokālo sadarbības tīklu gadījumu studijām, autore analizē arī alternatīvās un digitālās kultūras lokālo kopienu tīklojumus, kas izveidojās ap Open un E-Lab 90. gadu otrajā pusē Latvijā. Kopumā pētījums par tīklu kultūras attīstību atspoguļo tās pārmaiņas mūsdienu sabiedrības struktūrā, kas norisinās sociāli tehniskās transformācijas ietekmē.

Rasa Šmite ir māksliniece un tīklu pētniece, Jauno mediju kultūras centra RIXC (2000) dibinātāja un vadītāja, asociētā profesore Liepājas Universitātē un pētniece LiepU Mākslas pētījumu laboratorijā. Latvijas Mākslas akadēmijā iegūts mākslas maģistra grāds (2000) un Rīgas Stradiņa universitātē – sociālo zinātņu doktora grāds, aizstāvot disertāciju “Kreatīvo tīklu kopienas” (2011). Elektroniskās mākslas un jauno mediju kultūras jomā Rasa Šmite darbojas kopš 90. gadu vidus, dibinot Elektroniskās mākslas laboratoriju E-Lab (1996), kā arī organizējot un piedaloties neskaitāmās konferencēs, festivālos, izstādēs un citos digitālās kultūras notikumos gan Latvijā, gan ārzemēs.

Grāmatas izdošana finansēta ar Norvēģijas valdības divpusējo finansu mehānismu projektā “Jauno mediju mākslas izglītības attīstība Liepājā” (LV0086).

Grāmatu var iegādāties:
grāmatu namā "Valters un Rapa" (Rīgā un Liepājā)
Kino muzejā

Jāņa Rozes grāmatnīcās
grāmatnīcā "Globuss"
Jauno mediju kultūras centrā RIXC (11. novembra krastmala 35-201, Rīga, tālr. 67228478), kā arī RIXC kioskā, veicot apmaksu caur PayPal.

Šmite Rasa. Kreatīvie tīkli. Rīga: RIXC, Liepāja: LiepU MPLab, 2011, 184 lpp. (il.). ISBN 978-9934-8229-0-2


Book
CREATIVE NETWORKS
Rasa Smite

The Centre for New Media Culture RIXC in Riga in collaboration with Art Resarch Lab (MPLab) of Liepaja University has published the book "Creative Networks" (in Latvian) by new media artist and networks researcher Dr.sc.soc. Rasa Smite based on her defenced doctoral thesis in 2011.

The English edition of the book will be published in 2012.

Šmite Rasa. Kreatīvie tīkli. Rīga: RIXC, Liepāja: LiepU MPLab, 2011, 184 lpp. (il.). ISBN 978-9934-8229-0-2

play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication