reader mailinglists calendar net radio rixc network
         
RIXC / PROJECTS  
 
RIXC galerija Spīķeros:

Izstāde
MĒS ESAM TĪKLĀ. net.art.lv
Latvijas tīkla mākslas izstāde. Darbi no RIXC.LV servera arhīva

Bildes no izstādes

Laiks:
2010. gada 4. novembris - 19. decembris
Izstādes atklāšana 4. novembrī 19.00

Vieta:
kim? / RIXC galerija, Spīķeri, Maskavas iela 12, korpuss 1

Izstādes darba laiks:
P, O.. Brīvs
T.: 14:00 – 19:00
C.: 14:00 – 20:00
Pie.: 14:00 – 19:00
S., Sv.: 12:00 – 17:00

Izstādē pirmo reizi vienkopus ir apskatāmi šodien jau pazīstamu latviešu mākslinieku agrīnie interneta mākslas darbi no RIXC veidotā Latvijas elektroniskās mākslas arhīva.

Jauno mediju kultūras centrs RIXC ar LR Kultūras ministrijas atbalstu ir apkopojis un atjaunojis tīkla mākslas darbus, kas dažādu latviešu autoru radīti, atrodas un tiek uzturēti uz RIXC.LV servera kopš 1997. gada. Latvijas tīkla mākslas izstādē ir apskatāma daļa no apkopotajiem un “restaurētajiem” arhīva darbiem, kas tapuši laika posmā no 90. gadu vidus līdz 2000. gadu sākumam. Restaurācija tīkla mākslas gadījumā nozīmē agrīnajā interneta periodā radīto darbu pielāgošanu jaunākām mūsdienu tehnoloģijām, saglabājot to vizuālo izskatu un atjaunojot to interaktivitātes funkcijas.

Izstādē būs aplūkojami interneta mākslas darbi, ko radījuši latviešu mākslinieki: Katrīna Neiburga, Gints Gabrāns, Rasa Šmite, Raitis Šmits, Mārtiņš Ratniks, Jānis Garančs, Kristīne Kursiša, Miks Mitrēvics, Ģirts Korps, Arvīds Alksnis, Reinis Pētersons, Jānis Avotiņš, Oskars Poikāns, Pēteris Ķimelis un citi.


Metastream. Oskars Poikāns

Izstādes ideja:
Internets, kas strauji izplatījās 20. gs. 90. gadu vidū, ne vien nodrošināja jaunas tehniskas iespējas mākslas darbu radīšanā, bet arī veicināja jaunu pašizteiksmes formu meklējumus un radīja priekšnoteikumus konceptuāli jaunas telpas veidošanai. Elektroniskās pasaules virtualitāte un imateriālisms iedvesmoja un apvienoja tādus māksliniekus, kuriem bija būtiski radīt nevis lietas, bet gan veidot savienojumus.

Ar ideju par procesualitāti mākslā, sadarbībā topošu saturu, un komunikāciju, kā mākslas formu jaunajā bezrobežu telpā 1996. gadā Rīgā darboties sāka elektroniskās mākslas laboratorija E-Lab (tagad RIXC). Ap E-Lab pulcējās tā laika aktīvākie jaunās paaudzes mākslinieki, dīdžeji un mūziķi, literāti un citi radošie prāti, kurus bija ieinteresējis jaunais medijs – internets. Kopš 1997. gada līdzās pašu projektiem uz E-Lab servera tika izvietoti un uzglabāti arī citu latviešu autoru tīkla mākslas darbi.

Savā ziņā jauno mediju mākslas darbi ir realizējuši seno avangardistu vīziju par imaterialitāti. Taču tas ir padarījis tos, iespējams, pat vēl grūtāk saglabājumus nekā laikmetīgās mākslas instalācijas vai video māksla. Viena no galvenajām problēmām ir digitālo tehnoloģiju straujā attīstība un attiecīgi tādēļ – iepriekšējo tehnoloģiju novecošana, kas apdraud elektroniskās mākslas darbu pastāvēšanu un saglabāšanu ilgākā laika posmā. Turklāt tīkla māksla bieži tiek radīta kolektīvos eksperimentos, par svarīgāko uzskatot radīšanas procesu, kurā rezultātam nav nozīmes. Tādēļ vienlīdz svarīgi ir risināt jautājumus, kā atspoguļot arhivējamo mākslas darbu radīšanas vai norises laiku un sociālo kontekstu, un kā tranformēt šos tiešsaistes (online) darbus izstādes formātā.


Net.radio OZONE.


Exhibition
WE ARE ON THE NET. net.art.lv
Latvian net.art exhibtion. Works from RIXC.LV server archive

Photos from the exhibition

Time:
November 4 – December 19, 2010
Opening of the exhibition November 4 at 19:00

Location:
RIXC galery, Spīķeri, Maskavas iela 12, K 1, Riga

Exhibition working hours:
Mon., Tue: closed
Wed.: 14:00 – 19:00
Thu.: 14:00 – 20:00
Fri.: 14:00 – 19:00
Sat., Sun.: 12:00 – 17:00


Semema.org / Isolato. Ģirts Korps.

The exhibition for the first time has gathered and exhibited the early Internet art works created by nowadays well known Latvian artists. The exhibited art works are a part of Latvian Electronic Arts Archive developed by RIXC since 2007 with the support of Latvian Ministry of Culture. The Latvian Electronic Arts Archive is developed on a base of the content of RIXC.LV (former re-lab.net) server that has hosted and maintained these early net.art projects since 1997. Exhibition WE ARE ON THE NET _ net.art.lv displays a part of the collected and reconstructed art works created between the mid 1990s until the beginning of the 21st century by “reconstruction” in net.art meaning adjusting earlier artworks to contemporary technological standards, while maintaining their visual appearance and restoring their functionality.

WE ARE ON THE NET. net.art.lv exhibition features works by Latvian artists Katrina Neiburga, Gints Gabrans, Rasa Smite, Raitis Smits, Martins Ratniks, Janis Garancs, Kristine Kursisa, Miks Mitrevics, Girts Korps, Arvids Alksnis, Reinis Petersons, Janis Avotins, Oskars Poikans, Peteris Kimelis and others.

Idea:
The Internet developed rapidly in the mid 1990s providing not only new technical possibilities for creating artworks but also facilitating new forms of self-expression and established preconditions for creation of conceptually new space. Virtuality and immateriality of the electronic world first and foremost inspired and united artists for whom it was not so important to produce things but to make connections.

With an idea of processual art, collaboratively created content and communication as a form of art the electronic arts laboratory E-Lab (now RIXC) and its server re-lab.net (rixc.lv), were established in Riga, Latvia, in 1996. The most active artists, DJs and musicians, poets and other creative minded people from younger generation at that time gathered around E-Lab interested to explore the new medium – the Internet. Along projects produced by E-Lab, since 1997 re-lab.net/rixc.lv server also hosts net.art works and creative net projects produced by other Latvian artists.

In a way new media works have realized the old avant-gardism vision of immateriality. Nevertheless the Internet has most probably made it even harder to store these works if compared with contemporary art installations or video art. One of the main challenges is the rapid development of digital technologies and thus accordingly – aging of previous technologies which endanger existence and maintenance of electronic art works in longer periods of time.
Furthermore net.art is often created in collective experiments considering the process of creation as the most important part and giving the result little attention. Therefore this exhibition poses challenges on how to display the process of creation or happening as well as the social context of archived art works and how to transform online art works into exhibition format.


Organizē / Organiser:
RIXC sadarbībā ar kim?

Kuratori / Curators: Raitis Šmits, Rasa Šmite
Izstādes arhitektūra / Exhibition architecture: Rūdolfs Bekičs, Raitis Šmits
Dizains / Design: Mārtiņš Ratniks
Tehniskie risinājumi / Technical solutions: Dāvis Bojārs, Raitis Šmits
Producenti / Production: RIXC – Rasa Šmite, Raitis Šmits, Daina Siliņa, Agnese Baranova, Linda Vēbere

Kontakti / Contacts:
Jauno mediju kultūras centrs RIXC, 11. Novembra krastmala 35-201, Rīga.
Tel. / Ph.: +371 67228478, e-pasts / e-mail: 2010 (at) rixc.lv

Atbalsta / Support:
Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds,EEZ finanšu instruments, Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments, Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļa.

Informatīvie atbalstītāji / Media support:
ir, Easyget.lv, Kultūra.lv, Another Travel Guide, Satori, Māksla Plus, Live Rīga.


play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication