KULTŪRKARTĒŠANA
VII Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls “Māksla + Komunikācijas”
30. septembris – 3. oktobris, 2004, Rīgā
LMS Galerijā un RIXC Mediju telpā, 11. Novembra Krastmalā 35.

VII Starptautiskais jauno mediju kultūras festivāls “Māksla + Komunikācijas” aktualizēs “kultūrkartēšanas” tematiku un darbosies kā telpa ideju apmaiņai starp jauno mediju māksliniekiem un aktīvistiem, kas kritiski pēta lokalitātes jēdzienu Eiropas un globālo integrācijas procesu kontekstā. Festivāla nolūks ir iepazīstināt, kā sadarbības kartogrāfija kļūst par radošas izteiksmes līdzekli kultūru saskarē, sociālajā ģeogrāfijā un jauno mediju mākslā.

Jēdziens “lokatīvie mediji” (vai „vietrādes mediji”) , kas radies pēdējā gada laikā, mediju kultūras kontekstā arvien vairāk tiek asociēts ar mobilitāti, kartēšanu un sociālo tīklu jaunākajām formām. Ar “lokatīvajiem medijiem” tiek apzīmētas dažādas jaunākās komunikāciju tehnoloģijas (GPS, mobilie tālruņi, bezvadu tīkli, u.c.), kuras mākslinieki, programmētāji, kartogrāfi, jaunie ģeogrāfi un kultūrpētnieki izmanto kādas konkrētas lokācijas vai apvidus vizuāli akustiskajā, mākslinieciskajā un sociālajā izpētē.

Kultūrkartēšanas radošās darbnīcas - “Trans – European – Cultural – Mapping”
Apvienojot Somijas, Islandes, Slovēnijas, Latvijas, Norvēģijas un Francijas radošās organizācijas “Trans Cultural Mapping” tīkls 2004. gada vasarā ir veidojis virkni radošo darbnīcu, kuru uzdevums bija vietrādes mediju pētniecība. Saikne ar noteiktu vidi, digitālajiem medijiem, bezvadu tīkliem un telpas specifikas apzināšanās ļāva pētīt specifiskas ģeogrāfiskas vides un kultūras Eiropas novados. Mākslinieki un pētnieki piedāvāja idejas laika, kultūras, akustiskas, vēsturiskas un telpiskas kartēšanas kontekstualizācijai, kas rastu jaunus paņēmienus sadarbībā topošas Eiropas kartes izveidei.
Festivāla uzmanības centrā ir šādas tēmas:

Lokālās kultūras un Eiropas integrācija
Jauno mediju mākslā internets ir nepārspējams, robežas šķērsojošs izteiksmes un mobilizācijas līdzeklis. Lai arī būdami “tīkla aktīvisti” mēs atzīstam dažas integrācijas projekta iezīmes, tomēr, jāatzīst , ka tas apdraud lokālo daudzvedību. Kā lokālais spēj sevi pieteikt globālo spēku un robežu pasaulē, neieslīgstot reakcionārismā vai fundamentalismā? Šī festivāla sadaļa darbosies kā telpa ideju apmaiņai starp jauno mediju māksliniekiem, teorētiķiem un aktīvistiem, kas kritiski pēta lokalitātes jēdzienu Eiropas un globālo integrācijas procesu kontekstā.

Sociālā kartogrāfija un taktiskā mobilitāte
Iespēja kartēt telpu parasti nozīmē tās pārvaldīšanu, taču jaunās sadarbības formas ir atklājušas sadarbības kartogrāfijas veidus, kuros kartes tiek veidotas “no apakšas”. Šī sadaļa apskatīs radošas telpas apzināšanas iespējas, kurās kartogrāfija ir metafora, kas ļauj atklāt un tuvoties daudzveidīgām neformālām telpas apgūšanas stratēģijām.

Vietrādes mediji
Kā rāda šī sadaļa vietrādes mediji ir atvērti dažādām interpretācijām: kā platforma senai diskusijai par telpas un cilvēcisko attiecību apzināšanos; kā iemesls aktīvam tehnoloģisko jauninājumu izvērtējumam, kā konteksts, kas ļauj pētīt alternatīvus sociālo, politisko un ekonomisko attiecību modeļus, vai pat kā provokācija sarunai par neviennozīmīgajiem novērošanas tehnoloģiju un kontroles institūciju attīstības iemesliem.

Spektra Ekoloģija
Elektromagnētiskais starojums ir visuniversālākā jūtamā trokšņa forma komunikāciju vēsturē. Daudzi būtiski atklājumi tehnoloģiju vēsturē - kā elektrība vai radio viļņi ir veicinājuši šīs dabiskā spektra izmaiņas. Mākslinieki un aktīvisti aizvien vairāk kritiski izvērtē „oficiālos“ sociālos, kultūras un militāros raidītājus, politizējot spektra sadales jautājumu. Šī konferences sadaļa apskata radošo radio darbību un radioviļņos aktīvo un raidošo tehnoloģiju uzdevumus, sekas un stratēģijas.

Festivāls ir arī noslēdzošā daļa Jauno mediju kultūras centra RIXC koordinētajam un ES programmas Kultūra 2000 atbalstītajam projektam “Eiropas kultūrkartēšana”, kura ietvaros 2004. gada pavasarī un vasarā dažādās Eiropas valstīs tika organizētas “sadarbības kartografēšanai” veltītas mediju mākslas radošās darbnīcas.
Festivālu un Eiropas Kultūrkartēšanas (Trans-European Cultural mapping) projektu koordinē Jauno mediju kultūras centrs RIXC sadarbībā ar partneriem K@2 (Latvija), Piknik Frequency (Somija), Ellipse (Francija), TEKS (Norvēģija), Lorna (Islande) and Projekt Atol (Slovēnija).
Festivālu atbalsta: Eiropas Savienības programma „Kultūra 2000”, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Francijas kultūras centrs, AFFA, Lielbritānijas padome, radio NABA, avīze Diena, žurnāls „Rīgas laiks”.