Terike Hāpoja

INTERJERI – EKSTERJERI – DABASZINĀTNISKI PASAULES SKATĪJUMI UN JAUNĀS TEHNOLOĢIJAS MĀKSLĀ

Prezentācijā Terike Hāpoja aplūkos saikni starp dabaszinātnisko domāšanu un veidiem, kādos jaunās tehnoloģijas tiek izmantotas mākslas projektos. Atsaucoties uz savu izstādes projektu „Slēgtais cikls – atvērtā ilgstamība”, viņa aplūkos līdzības un atšķirības starp zinātniskiem un mākslinieciskiem attēlošanas veidiem, kā arī saistības starp subjektīvu un objektīvu pieeju realitātei.

Mākslas vēsturniece Klēra Bišofa uzskata, ka 20. gs. mākslu raksturoja modernā subjekta aizvirzīšana prom no centra. Vai šis decentrēšanas process turpinās 21. gadsimta sākumā, kad ir parādījušās ar vidi saistītas krīzes? Kāda ir „tehnozinātniskas mākslas” loma, veidojot izpratni par mainīgajām saistībām starp cilvēku pasauli un tiem, kas nav cilvēki? Kādu izaicinājumu mūsu priekšstatiem par mākslu sniedz dabaszinātņu atklājumi un vides ētika?

Biogrāfija

Terika Hāpoja (dz. 1974) ir vizuālā māksliniece, strādā un dzīvo Helsinkos, Somijā. Viņas darbi sastāv no video, instalāciju un performanču projektiem, kas pievēršas cilvēku – dabas attiecībām un kurus raksturo jauno mediju un jauno tehnoloģiju inovatīva izmantošana.

http://www.terikehaapoja.net