ENERĢIJA.

Zinātniskas un mākslinieciskas, kritiskas un utopiskas idejas par Zemes enerģiju nākotnē.

“Enerģija nezūd un nerodas no jauna, tā tikai pārvēršas no vienas formas citā”.
(Enerģijas nezūdamības likums)

Enerģija ir pārmaiņas

E=mc2

Enerģija dabā ir sastopama daudz dažādos veidos – kā kinētiskā (akmensnogruvumi), skaņas (pērkons), gaismas un elektriskā (zibens), termiskā (uguns), magnētiskā (Zemes magnētiskais lauks), ūdens (lietus), elektromagnētiskā (radioviļņi) u.c. – tā ir iesaistīta visos procesos, kas norisinās Visumā un uz Zemes.

Dabā enerģija ir sastopama daudz un dažādos veidos: kinētiskā (akmensnogruvumi), skaņas un elektriskā (pērkons un zibens), termiskā (uguns), magnētiskā (Zemes magnētiskais lauks), elektromagnētiskā (radioviļņi), vēja un ūdens (okeāna viļņi un lietus) un, protams mūžīgi neizsīkstošais enerģijas avots – saule, kuras siltumu un gaismu cilvēce izmanto kopš vissenākajiem laikiem.
Enerģija ir iesaistīta praktiski visos procesos, kas norisinās Visumā un uz Zemes.

Enerģija sabiedrībā ir bijusi viens no nozīmīgākajiem ekonomikas un nākotnes attīstības virzītājspēkiem. 21. gadsimta sākumā sabiedrība ar tās informācijas tehnoloģijām arvien pieprasa palielināt resursu daudzumu savas turpmākās attīstības nodrošināšanai līdz šim nepieredzētos apmēros. Tajā pat laikā ir zināms, ka šobrīd izplatītākās enerģijas ražošanas formas ir izsmeļamas un ka tās nav spējīgas nodrošināt ilgstošu attīstību, radot nopietnus draudus klimatam, cilvēkam un videi.

Mūsdienās ir nepieciešamas radošas idejas un jaunas pieejas principā visās jomās, kamēr jautājums gan par enerģijas, gan par informācijas tehnoloģiju ilgtspējīgu attīstību kļūst aizvien aktuālāks. „Gudrās” ierīces un enerģijas internets, tīri un atjaunojami enerģijas resursi, alternatīvs un ekoloģisks dizains un ražošanas metodes, atvērtā koda un hibrīdās pieejas informācijas tehnoloģijām ir tikai daži no potenciāli plašo meklējumu piemēriem, kuri varētu mainīt ilgtspējīgās attīstības situāciju nākotnē.

Ilgtspējīgas pasaules meklējumi varētu būt sekmīgi vai arī neizdoties. Ja tie neizdosies, pasaule kļūs neiespējama. Ja izdosies – tā kļūst neiedomājama. Taču praksē cilvēku panākumi būs ļoti dažādi.” (Bruce Sterling)

Tomēr „pasaules glābšanas scenārijs” var būt veiksmīgs vienīgi tad, ja cilvēki no dažādām jomām – zinātnieki un mākslinieki, politiķi un uzņēmēji, teorētiķi un praktiķi, futūristi un inženieri, ražotāji un patērētāji, u.c. kļūs atvērtāki jaunām idejām un jaunai sadarbībai.

Festivāls „Enerģija” piedāvā starpdisciplināru telpu ideju apmaiņai un diskusijām par zinātniskām un mākslinieciskām, utopiskām un kritiskām vīzijām saistībā ar Zemes enerģiju nākotnē.

Tēmas:

ENERĢIJA DABĀ UN SABIEDRĪBĀ:
Enerģijas koncepts un tā dažādie konteksti: Visumā un uz Zemes
Neredzamā enerģija: mītos un nostāstos, dabā un zinātnē
Enerģijas tehnoloģijas: cilvēka dzīvē un informācijas sabiedrībā

PĀRMAIŅAS ILGTSPĒJĪBAS AINĀ:
Vides zinātnes pētījumi, klimata izmaiņas un ekoloģija
Permakultūra un biosistēmu dizains
Vēsturiskās tradīcijas un modernās alternatīvas pilsētplānošanā un arhitektūrā
Alternatīvā ekonomika un ilgtspējīga dzīvesveida vīzijas

INFORMĀCIJA UN ENERĢIJA:
Sinerģija un korelācija starp informāciju un enerģiju
"Gudrās" ierīces un enerģijas internets
Ilgtspējība, izmantojot atvērta koda (informācijas) pieeju mākslā, kultūrā, ekoloģijā, arhitektūrā un vides dizainā

ATJAUNOJAMĀ ENERĢIJA – MĀKSLĀ UN ZINĀTNĒ:
Gaismjūtīgās solārās tehnoloģijas
Zaļā ķīmija: jaunas pieejas biotehnoloģijās
Zinātniski un mākslinieciski pētījumi par ilgtspējīgām un atjaunojamām enerģijas tehnoloģijām (sauli, vēju, ūdeni, plūdmaiņām, biomasu, u.c.)

Rasa Šmite un Raitis Šmits
Rīga, 2009.