Juris Žagars

ENERĢIJAS NĀKOTNE

Lekcijā enerģijas nākotne tiks aplūkota no fizikas skatupunkta.

 

Biogrāfija

Dr. hab. phys. Juris Žagars (Latvija). Dzimis 1949. gada 9. februārī Rīgā, Latvijā. 1973. gadā ar izcilību beidzis Maskavas Valsts universitātes Fizikas fakultāti, Astronomijas nodaļu. Šobrīd Juris Žagars ir Ventspils Augstskolas un Latvijas Universitātes Fizikas nodaļas asociētais profesors, kā arī Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VIRAC) direktors. Zinātniskās intereses: Zemes satelītu dinamika, ģeofizika un planētu fizika. Pašreizējās pētnieciskās intereses: ģeoīdu izpēte, GPS mērījumu pielietojums ģeofizikā un inženierzinātnēs, Zemes satelītu redzamā kustība, haosa teorija. Latvijas delegāts vairākās ar kosmosa nozari saistītās starptautiskās organizācijās. Neskaitāmu zinātnisku publikāciju autors.

http://home.lanet.lv/~yzh/zhagars.html