TELPA UN UZTVERE

1. DIENA, 20.maijs, 2005

Rasa Smite. Ievadvārdi (realmedia)
Rob van Kranenburg. Vispārējs ievads (realmedia)> MR1 + konstruētās realitātes (ne/izskaitļojamais universs)
Brigitta Zics - "Spoguļtelpa" (realmedia)
Maja Kuzmanovic, Evelina Kusaite, Nicholas Gaffney - "Bīstamie universi un pārejošās realitātes" (realmedia)


> MR2 + sociālā interakcija (fiziskās un virtuālās pasaules publiskā telpa)
Yon Visell and Karmen Franinovic - "Telpas aktivizēšana: No reprezentācijas līdz esībai" (realmedia)
Margot Jacobs - "Sabiedriskās spēļu telpas" (realmedia)
Mirjam Struppek - "Jaunie urbānie ekrāni: Ārējo ekrānu potenciāla apzināšana urbānajā sabiedrībā" (realmedia)
Robert Brečević - "Mans un Tavs spoguļattēls" (realmedia)
Normunds Kozlovs - "Sabiedriskās telpas transformācija; mākslinieka loma" (realmedia)


> MR3 + atbildes mediju telpa (interaktīvās un video spēles)
Sha Xin Wey - "Eksperimentālā fenomenoloģija un performatīvās telpas poētika" (realmedia)
Steven Pickles - "FIJUU" (realmedia)
Peter Tomaz Dobrila - "TRG sompozija Kiblā kopsavilkums" (realmedia)
Perttu Hämäläinen - "Digitālā sporta konstruēšana - kareivīga miksētās realitātes mākslas izpausme" (realmedia)


> Publiskā lekcija: "Realitāšu atspoguļojums"
Geska Helena Andersson - "Mainīgās realitātes, simulakrs un simulācija: Kinotelpas transformācija uz kibertelpu un tehnoludisko kino" (realmedia)


2.DIENA, 21.maijs, 2005

> MR4 + visuresošie mediji (lietotāju loma nākotnē)
Robert van Kranenburg - "Guļošie milži: Vide kā dramatis personale" (realmedia)
Geska Helena Andersson - "Spēle, performance, ticība un neuzticība topošajai "perversajai" spēlei" (realmedia)
Alejo Duque - "Jeztz Schemata. Atvērtā koda kartēšanas kods (realmedia)
Laura Beloff - "/Māksla/Publika/Mobilitāte/Realitāte/Sociāls/" (realmedia)


> MR5 + soniskās vides (interfeisi telpas organizācijai un sinhronizācijai)
Voldemars Johansons - "Pingsonik' vide" (realmedia)
Rasa Šmite - "Uztveres Transformēšana - no nelineārās akustiskās kibertelpas izpētes līdz navigācijai vietrādes mediju teritorijās" (realmedia)
Jonas Runberger, Mikael Scherdin - "Tiešraides arhitektūras projekciju telpa" (realmedia)


> MR6 + Miksētās Realitātes valoda (kartēšana un navigācija reālajā un virtuālajā telpā)
Alkan Chipperfield - "Skarot Miksētās Realitātes antropoloģiju" (realmedia)
Ilva Skulte - "IzPlas/tīt: Telpas un valodas lietojuma mainīgās koncepcijas" (realmedia)
Tim Boykett - "SPIN, tiešraides projekti, reprezentācija un navigācija" (realmedia)

English version