TELPA UN UZTVERE

RASA ŠMITE. TELPA UN UZTVERE: IEVADS UN KONCEPTUĀLAIS PAMATS
Rob van Kranenburg. VISPĀRĒJS IEVADS
FoAM, Times’Up, Kibla. TRANSIENTĀS REALITĀTES ĢENERATORS (TRG)

MR1 + konstruētā realitāte (ne/izskaitļojamais universs)
Tim Boykett. DIGITĀLĀ FIZIKA: PIEREDZE UN UZTVERE PROTOKOGNITĪVAJĀS MIKSĒTAJĀS REALITĀTĒS
Tim Boykett. DAŽI DIGITĀLĀS FIZIKAS FRAGMENTI
Brigitta Zics. SPOGUĻTELPA.
Maja Kuzmanovic un FoAM. BĪSTAMIE UNIVERSI UN TRANSIENTĀS REALITĀTES

MR2 + sociālā interakcija (fiziskās un virtuālās pasaules publEiskā telpa)
Yon Visell un Karmen Franinovic. TELPAS AKTIVIZĒŠANA: NO REPREZENTĀCIJAS LĪDZ ESAMĪBAI
Margot Jacobs. SABIEDRISKĀS SPĒĻU TELPAS
Mirjam Struppek. JAUNIE URBĀNIE EKRĀNI: ĀRA EKRĀNU POTENCIĀLA APZINĀŠANA URBĀNAJĀ SABIEDRĪBĀ
Robert Brečević. MANS UN TAVS SPOGUĻATTĒLS
Normunds Kozlovs. SABIEDRISKĀS TELPAS TRANSFORMĀCIJA; MĀKSLINIEKA LOMA

MR3 + atbildes mediju telpa (interaktīvās vides un realitātes spēles)
Sha Xin Wei. EKSPERIMENTĀLĀ FENOMENOLOĢIJA UN PERFORMATĪVĀS TELPAS POĒTIKA
Steven Pickles. FIJUU (http://www.fijuu.com/)
Peter Tomaz Dobrila / KIBLA / Maribora/SIovēnija. MULTIMEDIA NET
Perttu Hämäläinen. PROJEKTĒJOT DIGITĀLOS SPORTA VEIDUS –MIKSĒTĀS REALITĀTES AUSTRUMCĪŅU PIEMĒRS
Publiskā lekcija un filmu programma REALITĀŠU ATTĒLS
Geska Helena Andersson. ALTERNATĪVĀS REALITĀTES, SIMULAKRS UN SIMULĀCIJA: PĀREJO NO KINOTELPAS UZ KIBERTELPAS TEHNOSPĒĻU KINO

MR4 + visuresošie mediji (lietotāju loma nākotnes pielietojumos)
Robert van Kranenburg. GUĻOŠIE MILŽI. VIDE KĀ DRAMATIS PERSONALE
Geska Helena Andersson. SPĒLE, IZRĀDE, TICĪBA, NEUZTICĪBA PIEAUGOŠAJAI “PERVERSĪVAJAI” SPĒLEI
Alejo Duque. JEZTZ SCHEMATA. ATVĒRTĀ KODA KARTĒŠANAS KODS
Laura Beloff. /MĀKSLA/PUBLISKAIS/MOBILAIS/REALITĀTE/SOCIĀLAIS/

MR5 + soniskās vides (interfeisi telpas organizācijai un sinhronizācijai)
Voldemārs Johansons. PINGSONIK. DATU ORGANIZĀCIJA SINTEZĒTĀ VIDĒ
Rasa Šmite. UZTVERES TRANSFORMĒŠANA – NO NELINEĀRĀS AKUSTISKĀS KIBERTELPAS IZPĒTES LĪDZ NAVIGĀCIJAI VIETRĀDES MEDIJU TERITORIJĀS
Jonas Runberger. TIEŠRAIDES ARHITEKTŪRAS PROJEKCIJU TELPA

MR6 + Miksētās Realitātes valoda (kartēšana un navigācija reālajā un virtualajā telpā)
Alkan Chipperfield. TUVOJOTIES MIKSĒTĀS REALITĀTES ANTROPOLOĢIJAI
Ilva Skulte. IZPLAS/TĪT: TELPAS UN VALODAS LIETOJUMA MAINĪGAS KONCEPCIJAS

English version