reader mailinglists calendar projects rixc network
         
RIXC / NET RADIO
 

14 decembris 2004 | 14 december 2004
[RIXC MEDIJU TELPA] nr. 001-2004: AUTONOMAS TRAJEKTORIJAS
klausīties (realmedia formāts)

Lektorijs "Autonomās trajektorijas", rakstu krājuma "Akustiskā telpa 5: Kultūrkartēšana" prezentācija un Kultūrkartēšanas projekta noslēgums RIXC Mdiju telpā, 11. Novembra krastmalā 35. Vieslektori: Kate Rich ("Savvaļas tirgus maršruti" un Marko Peljhan "Uzticēšanās sistēmas"). Skaņas un video mākslas performances: Oskars Poikāns// Android// AG&Raitis// Gonzo&Macrome// AG & Raitis// D.A.B.A// Big Name and Black Bullet// Kriipis Tulo meets mutal// K@2// Brain// Sound Meccano// Latvijas Gāze// wickiss// Varka Crew Djs// Selffish un citi.

[RIXC MEDIA SPACE] nr. 001-2004: AUTONOMOUS TRAJECTORIES
listen (realmedia file)

Lectures on "Autonomous trajectories", presentation of "Acoustic Space #5: TCM" and local closing event of TCM project. Guest artists: Kate Rich ("Feral Trade") and Marko Peljhan ("Trust Systems"). Sound and video: Oskars Poikans// Android// AG&Raitis// Gonzo&Macrome// AG & Raitis// D.A.B.A// Big Name and Black Bullet// Kriipis Tulo meets mutal// K@2// Brain// Sound Meccano// Latvijas Gaze// wickiss// Varka Crew Djs// Selffish, and others.


9 septembris 2004 | 9 september 2004
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 007-2004: NO SIGNAL
klausīties(realmedia formāts)

Gonzo, Geneva & Macrome
NO SIGNAL feat. J.Boiko, H.Lediņš, M.Tauriņš
ievads: I.Šalāpins

[ACOUSTIC SPACE] nr. 007-2004: NO SIGNAL
listen (realmedia file)

Gonzo, Geneva & Macrome
NO SIGNAL feat. J.Boiko, H.Ledins, M.Taurins
introduction by I.Salapins


5 augusts 2004 | 5 august 2004
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 006-2004: Arturas Bumsteinas
klausīties(realmedia formāts)

Lietuviešu skaņas un video mākslinieka Arturas Bumšteinas semi-akustiska / semi-dzīvā performance - improvizācija, kurā par skaņas materiāliem tiek izmantoti sinusoidāli akordi, kas pazemināti līdz ļoti zemu frekvenču zonai. Pārējos skaņu līmeņus veido skaņu sampli no mākslinieka audio-video darbiem: Horizon, Two Ways How To Say Three.

[ACOUSTIC SPACE] nr. 006-2004: Arturas Bumsteinas
listen (realmedia file)

Semiacoustic, semilive audio performance by Lithuanian sound and video artist Arturas Bumsteinas. Main sound material for this improvisation will consist of extended sine chord, slightly descending to very low frequency area. Other layers are sound samples from soundtracks of audio-video works: Horizon, Two Ways How To Say Three.
<http://www.bumstein.com/art/index.htm>


15 jūlijs 2004 | 15 july 2004
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 005-2004: Voldemārs Johansons
klausīties(realmedia formāts)

Raidījumā intervija ar Voldemāru Johansonu, mediju mākslinieku un mūziķi / rigasound.org, kas šobrīd studē Sonoloģijas institūtā Hāgā Holandē. Saruna par skaņas un attēla sintēzi --- par skaņas un video mākslas darbu veidošanu, izmantojot vienus un tos pašus datus -- iepazīstināšana ar darbu "madaras studija" un topošā projekta uzmetumu.

[ACOUSTIC SPACE] nr. 005-2004: Voldemars Johansons
listen (realmedia file)

A talk about synesthesia of sound and image with Voldemars Johansons, media artist and musician / rigasound.org, presently studying in Institute of Sonology in de Haag, the Netherlands. He will introduce with his works "madaras studija" and others - where the same data are usde for both - making sound and video.


7 jūnijs 2004 | 7 june 2004
[LOKATĪVIE MEDIJI] nr. 001-2004: Situated experiences of a resident in networks
klausīties(realmedia formāts)

RIXC NIFCA rezidenču mākslinieks Andrew Patersons pavadīja 2 mēnešus rezidencē starp Rīgu, Liepājas Karostu un Daugavpili plānojot tīkla projektus un wiki kopšanu vasarai, palīdzot kultūras izdevumu (plakāti, flaijeri, NICEpaper) apmaiņā Baltijas galvaspilsētās, darbojoties kā skotu svārkos tērpts aģents Karostas “Euro-watching “sērijā un ierosinot un piedaloties K@2 Kultūras centra virtuves koptelpas atjaunošanas kopprojektā; vadot mobilo SMS darbnīcu “Kadrējums” Daugavpilī jaunu cilvēku grupai. Prezentācijas attēli atspoguļoja stāstus un notikumus, kā arī līdz šim neizteiktos jautājumus, kas Andrew Patersonam bija radušies rezidences laikā.

[LOCATIVE MEDIA] nr. 001-2004: Situated experiences of a resident in networks
listen (realmedia file)

As NIFCA Media artist-in-residence at RIXC, Andrew Paterson spread the 2
month duration of April and May in residence between Riga,
Karosta-Liepaja, and Daugavpils: Doing online production planning and wiki gardening for the summer; Helping with cultural paper exchange (posters, flyers, NICE papers) between Baltic capitals; Acting as kilted Scottish agent in Karosta's 'Euro-watching' project; Initiating and working on the collaborative renovation of social/kitchen space in K@2 Cultural Centre; Coordinating a mobile SMS 'kadreejums' workshop in Daugavpils with a group of young Russian-Latvian people.The presentation reflected in a slide show - stories and anecdotes - with the unspoken questions in mind that arose during his residency.

<http://mlab.uiah.fi/~apaterso>
<http://mlab.uiah.fi/~apaterso/apaterson_rixc_air_2004.pdf>


7 aprīlis 2004 | 7 april 2004
[RADIOPHARE] nr. 004-2004: Baradarho & Rudens lapas
klausīties(mp3)

Šis raidījums tapis divu projektu Borodarho un Rudens lapas (Claustrum side project) sadarbības rezultātā. Tiešraide tika pārraidīta REBOOT FM <http://www.reboot.fm> viļņos Berlīnē.

[RADIOPHARE] nr. 004-2004: Baradarho & Rudens lapas
listen (mp3)

This session is a result of collaboration between two sound projects: Borodarho and Rudens lapas (Claustrum side project). Livestream got picked up and broadcasted in Reboot FM in Berlin <http://www.reboot.fm>.


26 marts 2004 | 26 march 2004
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 004-2004: Hugger-Mugger
klausīties(realmedia formāts)

Zviedru mediju māksliniece Elinor Strom NIFCA's rezidenču programmas ietvaros uzturējās Rīgā un stāstīja par savu darbību skaņu mākslas grupā 'Hugger-Mugger'. Zviedru noise grupa Hugger Mugger uzsāka savas performances nodrošinoties ar daudziem skaļruņiem un uzstājoties no parastas garderobes iekšpuses. Performanču festivālos viņi, cita starpā, izmeklēja savus ķermeņus ar ģitāru pastiprinātājiem pieslēgtu mikrofonu palīdzību. Šeit klausāma mūzika no Hugger Mugger dubultā diska Begging for Boogie, kas ierakstīts Gēteborgā 2001. gadā.

[ACOUSTIC SPACE] nr. 004-2004: Hugger-Mugger
listen (realmedia file)

Swedish artist noise group Hugger-Mugger started to perform from the inside of an ordinary wardrobe, prepared with a lot of loudspeakers. They have also f.e. been examining their bodies with microphones attached to a guitar booster at performance festivals.
This is the music from Hugger-Mugger double cd Begging for Boogie recorded in Gothenburg 2001. <http://www.underhund.com/klubbvardag/>


11 marts 2004 | 11 mach 2004
[AKUSTISKĀ TELPA] nr. 003-2004: Reportāža no festivāla Transmediale
klausīties(realmedia formāts)

No 30. janvāra līdz 4. februārim Berlīnē notika starptautisks mediju mākslas festivāls 'transmediale.04' ar vadmotīvu “fly utopia” – “lido utopija”. Festivāla programmā - konferencēs, lekcijās, darbnīcās, izstādēs un mākslinieku prezentācijās uzmanība tika pievērsta mūsdienu radošās digitālās kultūras utopiskajam potenciālam. Transmediale.04 testēja sociālās, kulturālās un estētiskās jauno tehnoloģiju dimensijas un pētīja māksliniecisko rezonansi informācijas laikmeta utopijās un distopijās.
<http://www.transmediale.de/page/whatis/home.0.1.html>

[ACOUSTIC SPACE] nr. 004-2004: Hugger-Mugger
listen (realmedia file)

The international media art festival “transmediale.04” with the theme “fly utopia” took place in Berlin from Jan 30th to Feb 4th 2004. The main attention within the festival programme - conferences, lectures, workshops, exhibitions and artists’ presentations, was paid to the utopian potential of the new creative digital culture. “transmediale 04” tested the social, cultural and aesthetic dimensions of the new technologies and examined the artistic resonance to the dystopias and utopias of the information age.


15 janvāris 2004 | 15 january 2004
[SPĪDOLA] nr. 001-2004: LAIKSNE
klausīties(realmedia formāts)

Par faktisko folkloras kopas Laiksne dibināšanas laiku var uzskatīt 1993. gadu. Laiksnes darbība jau tolaik bija ļoti daudzpusīga - no gadskārtu svētku un ģimenes godu svinēšanas līdz dalībai dažādos folkloras festivālos.1998.gadā Laiksnes sastāvā notika būtiskas izmaiņas. Kopā muzicēt turpināja pieci dalībnieki, no kuriem šobrīd grupā turpina darboties Dina Kalniņa, Lauma Garkalne, Vineta Romāne un Baiba Suško.
Grupas logo simboliski atspoguļo laiksni, kas Austrumlatvijas izloksnēs nozimē
ūdensroze. Zīmīgi, ka lielākā daļa Laiksnes repertuārā esošo dziesmu ari ir no Latgales. Tās tiek ņemtas no folkloras materiālu publicējumiem, bet galvenokārt no teicēju audioierakstiem. Par šodienas Laiksni var teikt tā ir grupa, kas spēlē mūsdienīgi interpretētu tautas mūziku noteiktam klausītāju lokam.

[SPIDOLA] nr. 001-2004: LAIKSNE
listen (realmedia file)

"Laiksne" - folklore group in Latvia was founded in 1993.
Its activities were always very extensive: from celebration of annual festivities and family celebrations till participation in various folklore festivals.
1998 was cruical for "Laiksne" - further 5 members of the group remained, and untill now 4 of them are still playing in the group:Dina Kalnina, Lauma Garkalne, Vineta Romane un Baiba Susko.
The logo of the group is the simbolic reflection on "laiksne" - in Eastlatvian dialect this word means specific rose like flower, that grow on the watter. It is important, that most of the songs in the "Laiksne" program come from Latgale. They are found from folklore publications and mainly from audiorecorded singings. Today "Laiksne" is a group, that interprets folk songs in contemporary manner for a certain audience.


18 decembris 2003 | 18 december 2003
[RADIOPHARE] nr. 003-2003: ANTIREALITY
klausīties(realmedia formāts)

ANTIREALITY ir dziļi personiska mistiska pieredze -- pauzes starp 'alfa'
un 'omega' -- 'šeit un tagad' piepildīšana... noise improvizētās skaņu abstrakcijas simbolizē brīvās gribas izpausmi, kas iziet tālu ārpus vispārpieņemtajām muzikālajām formām, iezīmējot determinismu, nolemtību... noise šeit ir kā pilnīga muzikālo motīvu dekonstrukcija - sadalīšana pirmelementos - priekšstatu nojaukšana, kas sekmē piekļūšanu bezapzinātajam, bezformas saturam -- pirmsradīšanas 'nekas' manifestācijai mūsos.

[RADIOPHARE] nr. 003-2003: ANTIREALITY
listen (realmedia file)

ANTIREALITY is deeply personal mystical experience -- fulfilling an intermission between ‘alfa’ and ‘omega’, “here and now”… Improvised sound abstractions of noise are symbolising expression of free will, which can go far beyond general conventional musical forms, marking out determinism, fatality... noise here means absolute deconstruction of musical motives, division in primary elements, break-down of common notion -- thus facilitating access to unawareness, shapeless content -- procreation of ‘nothingness’ manifestation in us ourselves.Lai noklausītos tiešraides jums nepieciešama kāda no šīm programmām: (relmedia player, winamp, mplayer, xmms, itunes, quicktime)