mailinglists calendar projects net radio rixc network
         
RIXC / MEDIATĒKA / LASĪTAVAPaaugstināts brīvības līmenis
Ilvas Skultes intervija ar Konrādu Bekeru

Pēc konferences Spiegošanas tehnoloģijas un māksla Liepājā, kur Latvijā pirmoreiz notika arī Globālās Drošības alianses miera uzturēšanas akcijas, GDA prezidents, austriešu hipermediju un starpdisciplinarās komunikācijas pētnieks, mākslinieks, mūziķis, kurators un Jauno kultūras tehnoloģiju institūta t0 un World-Information. org direktors Konrāds Bekers intervijā dalījās domās par globālo drošību, mākslinieka lomu un mūziku kā militāru tehnoloģiju.

Increased level of freedom
Konrad Becker in conversation with Ilva Skulte

After the conference on Espionage Technologies and Art in Liepaja where G.S.A Cultural Peacekeeping actions for a first time in Latvia were taking place the president of Global Security Alliance, Austrian hypermedia and interdisciplinary communication
researcher, artist, musician, curator and director of the Institute for New Culture Technologies/ t0 and World-Information.Org Konrad Becker spoke about global security, artist’s role and music as a military technology.Rasa Šmite, Raitis Šmits. ACOUSTIC SPACE LABORATORY. [A talk initially delivered at the Art and Science conference, organised by British Council in Stockholm School of Economics, Riga, Latvia, October 20, 2006; this text is improved version, written for Kunstradio publication on radioart.]
The Acoustic Space Lab is a series of co-projects that explores acoustic dimension of networked media space. Initiated by the RIXC and E-LAB from Riga, Latvia, the Acoustic Space Lab projects are involving various sound artists, net.audio content contributors, radio community activists, as well as radio amateurs and radio scientists from all over the world. By building a network based platform for collaborative experimentation on translocal/global scale, the Acoustic Space Lab fosters creation of new forms in creative self-expression, social communication, art and science collaboration.


Rasa Šmite. VIĻŅU MĀKSLA – JAUNAS TĒLAINĪBAS RAŠANĀS KOMUNIKĀCIJU, ZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJU KRUSTPUNKTĀ. [Konferences tēzes. Starptautiska zinātniska konference Māksla. Vara. Izglītība, veltīta Latvijas Mākslas akadēmijas 85 gadu jubilejai, Rīgā, 2006. gada 11. oktobrī]
Ir pagājuši pieci gadi kopš Latvijas Mākslas akadēmijas 80 gadu jubilejas sakarā notikušās iepriekšējās konferences Jaunie mediji: akadēmiskā izglītība un nākotnes perspektīvas. Ja tajā laikā aktualitāte bija moderno tehnoloģiju trūkums un tās pieejamība mākslas izglītībā, tad šodien priekšplānā izvirzās citi problēmjautājumi. Viens no tādiem ir kā apvienot tādus pretstatus kā māksla un tirgus un sagatavot māksliniekus darba tirgum. Otrs – kā sabalansēt arvien pieaugošo (industriju diktēto) tendenci nebeidzamajā tehnoloģiju modernizēšanā ar šo tehnoloģiju izmantošanas saturisko nozīmi. Un trešais – kā nezaudēt orientāciju arvien pieaugošajā jauno digitālo komunikāciju tehnoloģiju klāstā un uz ko tad beigu beigās fokusēt jauno mediju izglītību.[Telpa un Uztvere] IZPLAS/TĪT: TELPAS UN VALODAS LIETOJUMA MAINĪGAS KONCEPCIJAS. ILVA SKULTE
Šajā rakstā teorētiskā aspektā analizētas mūsdienās notiekošās izmaiņas kultūrā un sociālajā mijiedarbībā, ko var skaidrot, lietojot tādas dihotomijas kā runāt/rakstīt (vai lasīt) vai akustiskā/vizuālā telpa, kā tas sākotnēji iezīmēts Māršala Maklūena darbos. [..]

[Space And Perception] SpReading: THE CHANGING CONCEPTS OF SPACE AND LANGUAGE USE. ILVA SKULTE
In my paper I will analyse the current changes in culture and the social interaction that could be explained using speaking vs.writting (or reading) or acoustic vs.visual space dichotomy as introduced in the revolutionary work by Marshall MacLuhan. [..]


[Telpa un Uztvere] TUVOJOTIES MIKSĒTĀS REALITĀTES ANROPOLOĢIJAI. ALKANS ČIPERFĪLDS
Priekšlasījums mēģinās izvērtēt dažu pazīstamu kultūras teorētiķu darbus un iezīmēt aprises miksētās realitātes fenomena eventuālajai antropoloģija, ievērojot, ka diskusija drīzāk piedāvās tikai koncentrētu, savā virzībā spekulatīvu un heiristisku apskatu, nevis paplašinātu pētījumu. [..]

[Space And Perception] TOWARDS AN ANTHROPOLOGY OF MIXED REALITY. ALKAN CHIPPERFIELD
This talk will endeavour to reappraise the work of some well-known cultural theorists and suggest a picture of what a possible anthropology of mixed reality phenomena may look like, with the proviso that the discussion will merely attempt a topical outline, speculative and heuristic in orientation, rather than an exhaustive survey. [..]play live / last session
radio ozone
live / last session
[realmedia]

new media festival
art+communication