Festivālu finansiāli atbalsta:
 
Atbalsta:
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
 
Informatīvi atbalsta
 
Paldies:
Carl Biorsmark (K@2)
Dzintars Zilgalvis (Noass)
Ieva Auziņa (RIXC)
Izolde Cēsniece
Jānis Garančs (x-i.net)
Juris Voins (RRR)
Kristīne Briede (K@2)
Laila Baumane (Exigen)
Lauris Vorslavs (Clausthome)
Līga Lindenbauma (LLMC)
Līga Marcinkeviča
Māra Lāce (VNMM)
Māra Traumane
Mārtiņš Antmanis (BCCS)
Natālija Sujunshalijeva (VNMM)
Ojārs Pētersons (VKN)
Pēteris Ķimelis (E-LAB)
Solvita Krese (LLMC)
Uldis Rutkis
Velga Opule (VNMM)