TEHNOLOĢIJU MĪTI
3. - 9. jūnijs, radošās darbnīcas Aizputē un izpētes brauciens uz bijušajām PSRS armijas kara bāzēm Kurzemē.
 
Radošo darbnīcu dalībnieki – mākslinieki, aktīvisti, sociologi, filozofi un pētnieki no Krievijas, Latvijas, Francijas, Austrijas un citām valstīm pētīs militārās zinātnes vēsturiskās un mitoloģiskās saiknes, kas vieno Latviju un citas valstis.

...Mīts – meli, fantāzija jeb subjektīva realitāte? Pieņemot, ka mīts rodas no cilvēka iztēles vai lietu uztveres īpatnībām, pieaugošu aktualitāti mūsdienu mākslas kontekstā iegūst mākslinieku interpretācijas par dažādām tehnoloģijām. Interpretācijas var būt neiedomājamas un neskaitāmos virzienos...

TĒMAS

- Tehnoloģijas un cilvēka vēlme tās apmānīt / apiet gudro. Mākslinieku interpretācijas. Par modernu cilvēku māņticību, kur mūsdienu tehnoloģijas sadzīvo ar mitoloģisku uztveri. Tehnoloģiski mitoloģiski savienojumi priekšstatos, pētījumos un mākslas darbos.

- Militārie un elektromagnētiskie mīti. Mīti par spiegošanu – visurešais, ar spēju nemanāmi pieslēgties jebkura indivīda personīgai dzīvei caur telefonsakariem, internetu utml.
Spectral Investigations Collective (Francija) vadītā darba grupa kopā ar māksliniekiem, aktīvistiem, sociologiem, filozofiem un zinātniekiem no Francijas, Latvijas, Krievijas un citām valstīm pētīs militārās zinātnes vēsturiskās un mitoloģiskās saiknes, kas vieno Latviju un citas Eiropas valstis. Darbnīcas un prezentācijas notiks sadarbībā ar Jauno mediju kultūras centru RIXC.

- Sabiedriskās telpas mīti, ko uztur tehnoloģijas. Kā sabiedrība uztver tehnoloģijas? Vai un kādi mīti rodas izpratnē par tehnoloģijām? Mīts par informācijas nenovērtējamo lomu mūsdienās un parazitēšana uz informācijas tehnoloģiju glorificēšanos. Absurdie mīti sabiedriskajā telpā - televīzijas baznīcas, virtuālās baznīcas utml.

- Mūsdienu māksla, mediju māksla, kas balstās uz mītiem un interpretācijām.

"Ūdens digitalizācija" Kuda begut sobaki.

PROGRAMMA
 
3. jūnijs 11.00 “Militāro mītu” izpētes brauciens uz bijušajām PSRS armijas kara bāzēm Kurzemē. 19.00 Radošo darbnīcu atklāšanas pikniks Aizputē.
 
4. jūnijs 11.00-17.00 Radošo darbnīcu dalībnieku publiskās prezentācijas.
 
5. jūnijs 11.00-17.00 Radošās darbnīcas "Globālais starojums": kā notvert un kartēt dabiskos un mākslīgos elektromagnētiskos viļņus. Vada Spectral Investigations Collective (FR).
 
6. - 9. jūnijs 11.00-17.00 “Tehnoloģiju mītu” radošās darbnīcas un prezentācijas: Andrei Smirnov (RU) "Noklausīšanās ierīču izmantošana mūzikas veidošanā”; Kuda Begut Sobaki (RU) ”Dekoratīvi lietišķā matemātika”, ”Ūdens digitalizēšana” u.c.; Sergejs Teterins (RU) - Permas orākuls “Dvīņi” (mīta rekonstrukcija), akcija “skaitlis PI" u.c.; Rainer Prohaska (AT) "E.S.I." elektrības taupīšana un interferēšana, "N.E.S." elektrības alternatīvu meklējumi un risinājumi.
 

Vieta: Mākslinieku rezidenču centrs, Atmodas iela 9, Aizpute.

Organizē: Starpnozaru mākslas grupa “SERDE”

Tuvāka informācija: http://www.arthome.lv/summercamp/lv/

 
 
RIXC / MÅKSLA+KOMUNIKÅCIJAS 2007