SPEKTRA EKOLOĢIJA
 
“Spektra ekoloģija” turpina iepriekšējā festivālā aizsākto “viļņu” tēmu. Šogad uzmanības centrā ir tāda mūsdienu aktualitāte kā elektromagnētiskais piesārņojums – elektromagnētiskā starojuma (EMS) piesātinātaā vide un tās ietekme uz cilvēku un dzīvo dabu šodien un nākotnē.

Ir pagājis tikai nedaudz vairāk kā gadsimts, kopš cilvēki sāka iepazīt apkārtesošos elektromagnētiskos viļņus, un tikai nedaudz vairāk kā pusgadsimts, kopš aizsākās strauja raidošo tehnoloģiju attīstība un cilvēku masveida “ielaušanās” radiospektrā.. Šodien radiofrekvenču viļņu blīvums, kas iesniedzas katrā planētas nostūrī (un katrā cilvēkā), simtiem miljonu reižu pārsniedz līdz šim no saules saņemto dabisko starojumu.
Elektromagnētiskie lauki ir bioloģiski aktīvi, kas nozīmē, ka dzīves būtnes reaģē uz tiem. Kaut šajā jomā pētījumi ir veikti daudzu gadu garumā, tomēr vēl aizvien sabiedrībā ir ārkārtīgi maz kas zināms par elektromagnētiskā lauka ietekmi uz cilvēkiem un vidi.

Elektromagnētiskā lauka pētījumi ir ieinteresējuši ne vien zinātnes, bet arī mākslas pasauli. Starptautiska mākslinieku kopiena (Spectral Investigations Collective, RIXC, u.c.) sadarbībā ar zinātniekiem šobrīd veic pētījumus šajā jomā.

“Spektra ekoloģija” pasākumu ietvaros tiks izdota “propagandas” avīze latviešu valodā, kurā tiks iepazīstināts ar šī pētījuma rezultātiem: apkopotajiem zinātniskajiem datiem par elektromagnētiskā lauka ietekmi, specifiski veiktais pētījums par Skrundas lokatoru (kā arī par Audriņu radaru un vēl tikai plānoto NATO lokatoru Ventspils rajonā), kā arī publicētas jaudīgākās EMS zonu (mobilo tīklu, augstsprieguma līniju, wi-fi, militāro radaru, u.c.) kartes Latvijā.

Kopumā “Spektra ekoloģija” tiecas “izkļūtu ārpus maģiskā apļa, ko novilkusi zinātne un tehnoloģijas” (Bureau d'études), lai varētu uzsākt šo problēmjautājumu risināšanu plašākā tehnoloģiju kultūras ekoloģiskā un sociālpolitiskā kontekstā.

 

INDUSTRIĀLĀ DOGMA

“Puse cilvēces ne reizi nav veikusi telefonzvanu.”
Tabo Mbeki, Dienvidāfrikas Republikas prezidents

Mākslinieku grupa Bureau D'études (Francija) pētījums “Electromagnetic propaganda, the statement of industrial dogma” (“Viļņi”, izstāde, Rīga, 2006) veido “Spektra ekoloģijas” konceptuālo pamatu:

Attīstoties ķīmijas industrijai un agroķīmijai, 19. gadsimtā dzīvs organisms tika saprasts kā ķīmisks mehānisms. 20. gadsimtā elektronerģijas, vēlāk elektronikas un kibernētikas industrijas attīstība šobrīd uzstājīgi veido izpratni par organismu kā pašregulējošu, elektroniski vadāmu sistēmu. Tehniski zinātniski bāzētā industrija tiecas pārstāvēt veidu, kādā cilvēce izprot sevi un kādā tai sevi būtu jāizprot industrializētās valstīs. Citiem vārdiem, industriālā struktūra nepārtraukti veido kosmoloģiju, kas attaisno tās izplatīšanos visā pasaulē.
Šobrīd teorija par elektrisko visumu (pirms tam - ķīmiska (vai atomiska) visuma teorija) reducē fiziskās realitātes kopumu – galaktikas, zvaigznes, planētas, atomus – uz elektriskām vai elektromagnētiskām konfigurācijām.
Producējot izpratni par pasauli, ķīmiskās un elektriskās industrijas līdztekus provocē arī jaunu, savai realitātes izpratnei atbilstošu ekoloģisku un veselības problēmu radīšanu. Šīs problēmas jau eksistē (ķīmiskajās vai elektriskajās) shēmās, kas tika ieviestas pašu industriju reprezentēšanai. Kapacitāte efektīvi risināt shēmu radītās problēmas kā pasaules skaidrošanu iezīmē brīdi, kad tās kļūst absolūtas.

ZIŅOJUMS PAR INDUSTRIĀLO APOKALIPSI
Pēc ķīmijas industrijas 19. un 20 gs. straujās attīstības izraisītajām katastrofu parādēm, kuru sekas mēs pakāpeniski izjūtam joprojām, elektromagnētiskā industrija, kas izauga no elektroenerģijas un telekomunikāciju attīstības, šobrīd dziļi transformē cilvēku, augu un dzīvnieku kopienas, kā arī to mājvietu – pašu planētu.
Cilvēce jau gadsimtu pazīst elektromagnētiskos viļņus, bet vērienīgs to tehniskais pielietojums aizsākās tikai ar Otro Pasaules karu. Kopš tā laika elektromagnētiskā starojuma blīvums dubultojas ik pēc četriem gadiem, un elektromagnētiskais piesārņojums pēdējo trīsdesmit gadu laikā ir palielinājies simtkārtīgi (3). Pēdējo dažu gadu desmitu laikā veiktie medicīniskie un epidemoloģiskie pētījumi atklāj šo lauku destruktīvo ietekmi uz mūsu organismiem: tie apdraud mūsu veselību vai pat maina veidu, kādā tveram pasauli (4).
Šie stari ietekmē ne tikai cilvēkus, bet arī augus un dzīvniekus. Mūsdienās koki un citas bioloģiskas sistēmas, kas ir pakļautas simtiem miljonu reižu augstākam mikroviļņu starojumam, nekā vidē bez jebkādām tehniskām ierīcēm, ir slimības pārņemtas.

ZIŅOJUMS PAR INDUSTRIĀLO DOGMU
Savulaik koki bija bioķīmijas sastāvdaļas - tagad tie ir kļuvuši par uztvērējantenām. Koku saknes, stiepjoties zemē, rada sava veida elektrolīzi, kas augsni padara skābu, nomācot mikroorganismu aktivitāti. Arī cilvēka ķermenis ir kļuvis par antenu – cauri atmosfērai plūstošos viļņus uztver ne tikai radio un televīzijas antenas, bet arī nervu sistēma. Radio antena nepārtraukti uztver visas raidstacijas, kuru radioviļņi pārklāj tās ģeogrāfisko atrašanās vietu. Ierīcē iestatītās elektriskās ķēdes filtrē visas antenas uztvertās frekvences, izņemot vienu – to, kuru dzird klausītājs. Nervu sistēma uztver miljoniem pārraižu – publiskas, komerciālas un privātas stacijas, militāro un policijas struktūru saziņu, gaisa satiksmes vadību, ugunsdzēsēju brigādes, radio raidstacijas, dažādas radiofrekvences joslas, u.c. – mums pašiem to neapzinoties. Turklāt katra elektriskā instalācija un ierīce izstaro viļņus, ko uztver mūsu smadzenes un centrālā nervu sistēma.
Starp laukiem, ko uztur ķermeņa metabolisms un apkārtējās vides elektromagnētiskajiem laukiem nepastāv kāda noteikta robeža. Šūnas ir elektriskas sistēmas, kas jutīgi reaģē uz apkārtējo elektromagnētisko vidi, to membrānas ir kondensatori. Šūnas caurstrāvo maiņstrāva un līdzstrāva... Īsi sakot, pasaulē, ko veido elektromagnētiskā kosmoloģija (un industrija), elektromagnētiskā lauka izpratne ir pamatveids, kā izprast sevi un savu apkārtni.

ANTINDUSTRIĀLAIS JAUTĀJUMS
Par spīti ķīmisko, elektrisko un elektromagnētisko skaidrojumu ietekmei un izplatībai (līdzīgi kā senākos laikos pastāvēja reliģiskie skaidrojumi), jājautā, vai mūs patiešām var uz tiem reducēt? Citiem vārdiem, kāda veida subjektivitāte eksistē ārpus maģiskā apļa, ko novilkusi zinātne un tehnoloģijas?

ATSAUCES:
1. VOLKRODT, W. 1991. Are Microwaves faced with a Fiasco similar to that experienced by Nuclear Energy? Wetter-Boden- Mensch 4/1991. Dr. Roberts Bekers rakstījis, ka radiofrekvenču viļņu kopējais blīvums, kas caurstrāvo katru planētas stūri (un visus cilvēkus uz tās) šobrīd ir no 100 līdz 200 miljonus reižu augstāks par to, kas sasniedz mūs no Saules (Becker, R. O. & Selden, G., The Body Electric; Wm. Morrow, 1985, p. 275).
2. Piemēram, Nensija Verthaimere, meklējot iespējamos bērnu leikēmijas cēloņus Denverā, nejauši atklāja, ka bērniem, kas dzīvo mājās 13 kV (kilovoltu) elektrības līniju tuvumā, iespēja saslimt ir divas vai trīs reizes lielāka. Galu galā izrādījās, ka cēlonis meklējams nevis spriegumā, bet drīzāk strāvā un tās radītajos magnētiskajos laukos (Wertheimer, N., “Electrical Wiring Configurations and Childhood Cancer”: American Journal of Epidemiology, March 1979). Perijs atklāja nozīmīgu saistību starp pašnāvībām un pašnāvību mēģinājiem savā apkaimē un pacientu māju tuvumu apakšzemes augstsprieguma elektrības sadales līnijām (Perry, S. &, Pearly, L., “Power frequency magnetic fields and illness in multistorey blocks”: Public Health, 1988, p. 102, 1 1-8). Arī Drs. Dovsons un Lūits atklājuši, ka galvassāpes un depresija ir saistāma ar elektrības līnijām (Dowson, D, et al, “Overhead high voltage cables and recurrent headaches and depression”: Practitioner, April 1988, pp. 435-6).

RIXC / MÅKSLA+KOMUNIKÅCIJAS 2007