Džulians Prīsts

Kas ir enerģija?

Nereti informācija tiek uzskatīta par sfēru, kas ir nošķirama no fizikālā, kaut gan tā tiek kodēta fizikālā nesējā. Kā sākumpunktu izvirzot domu, ka elektromagnētiskais starojums ir gan enerģijas pārraidīšanas forma, gan informācijas pārraidīšanas medijs, paveras iespēja sīkāk aplūkot dažādus enerģijas un informācijas attiecību aspektus.
Ikdienā enerģija tiek saprasta kā kaut kas, ko iespējams izlietot, iztērēt, un mēs bieži runājam par enerģijas „avotiem” kā pārtiku, benzīnu vai citiem degvielas veidiem. Tas ir pretstatā ar priekšstatu par enerģiju fizikā, kur tā tiek traktēta kā nemainīga īpašība, kas var vienīgi transformēties no viena stāvokļa citā.
Runas noslēgumā tiks izcelti daži sociāli un politiski enerģijas transformēšanas un pārraidīšanas aspekti. Aktuālu kontekstu šīm idejām savukārt nodrošina straujais, smalki izstrādātās automatizācijas uzplaukums un enerģijas plūsmas izsekošana, kurā tiek izmantotas jaunās „gudro tīklu” tehnoloģijas.

Biogrāfija

Džulians Prīsts ir neatkarīgais mākslinieks un pētnieks. Agrīnās bezvadu tīkla sabiedrības consume.net līdzdibinātājs un brīvā tīkla idejas atbalstītājs, aktīvi darbojies atvērtā spektra politikā, atbalstot atvērtu spektru publisko interešu vārdā. Pašlaik interesējas par māksliniecisko praksi starp tehnoloģiju un vides sfērām, īpaši pievēršoties enerģijai un piedaloties starptautiskās izstādēs.