Ingrīda Šahta, Mg.sc.ing., Ilze Baltiņa, Dr.sc.ing., Juris Blūms, Dr.phys.

VIEDAPĢĒRBS AR INTEGRĒTU MIKROKLIMATA KONTROLES SISTĒMU

Kopš aizvēsturiskiem laikiem cilvēki ir meklējuši veidus, kā ar apģērba palīdzību pasargāt sevi no pārāk zemas vai pārlieku augstas apkārtējās vides temperatūras ietekmes. Viedapģērbs ar integrētu dzesējošo sistēmu ir viens no risinājumiem mikroklimata regulēšanai. Mūsdienās termoregulācija ar apģērbu tiek risināta gan, speciālā tērpā iestrādājot dzesējoša šķidruma plūsmas sistēmas, gan pielietojot augsto tehnoloģiju ceļā izgatavotus siltumu regulējošus materiālus, gan arī iestrādājot apģērbā termoregulējošas elektriskas/elektroniskas konstrukcijas, kā piemēram, sistēmas ar Peltjē elementiem, kur, pievadot elementam strāvu, iespējams panākt temperatūras izmaiņas uz tā.
Pasaulē patentētie viedapģērbi un citi izstrādājumi ar integrētiem termoelektriskajiem pārveidotājiem, atšķiras gan ar strāvas avota izvēli sistēmu darbināšanai, gan siltuma aizvadīšanas veida no termoelektriskā moduļa aukstās puses, gan arī siltās puses dzesēšanas risinājuma, attiecīgi arī: integrēšanas iespējām apģērbā un tā funkcionālo prasību saglabāšanas.
Viedapģērbs – veste ar integrētu dzesējošo sistēmu, ir izveidota kā eksperimentāls, valkāšanai piemērota elektroniskā apģērba, prototips, ko iespējams pielāgot bruņoto spēku, veselības aprūpes, ugunsdzēsēju un cita veida vajadzībām.
Mikroklimatu regulējošā apģērba prototipu veido: četri Peltjē elementi, kas nodrošina dzesēšanas efektu; adīts metāla materiāls, kas izmantots dzesējošās virsmas palielināšanai un vienmērīga temperatūras sadalījuma iegūšanai; akumulatori; elektroniska vadības sistēma, kas kontrolē un regulē optimālu temperatūras režīmu un citu parametru izmaiņas sistēmā; tāpat arī dabai draudzīgs enerģijas iegūšanas veids – saules baterijas.
Šāda apģērba izgatavošanas procesā jāparedz neliels apģērba svars, izturība un drošums, darbības efektivitāte, minimāla strāvas plūsma, apģērba ērtums, gaisa un tvaika caurlaidība un zemas ražošanas izmaksas. Izgatavojot viedapģērbu ar integrētu mikroklimata kontroles sistēmu, tiek veikti pētījumi dzesēšanas funkcijas optimizēšanai, īpaši – piemeklējot materiālus elementu dzesējošās virsmas palielināšanai.

Biogrāfija

Ingrīda Šahta - Mg.sc.ing., doktorante, asistente zinātniskajā darbā RTU Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā.

Studijas:
2009 – inženierzinātņu maģistra grāds apģērbu tehnoloģijā, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga
2007 - bakalaura grāds materiālzinātnē, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga
1996 - bakalaura grāds pedagoģijā un mājturības skolotāja kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgava

Darba pieredze:
2008/2009 - asistente zinātniskajā darbā RTU. Galvenās aktivitātes un intereses: inovatīvie tekstilmateriāli un viedapģērbs.

1996 - 2008 mājturības, tehniskās grafikas un vācu valodas skolotāja Valdemārpils vidusskolā.