Līse Skou

MĀKSLA VIDES AIZSARDZĪBAS ATVASINĀTĀ TAISNĪGUMA IETVAROS

Dažādo attiecību vidū, kas nosaka cilvēka dzīvi, individuālās un kolektīvās attiecības ar vidi un ar mūsu iztikas līdzekļiem ir visnozīmīgākās. Vides kultivēšanas, apstrādāšanas un pat sagraušanas prakse ir tā, kas iezīmē mūsu kultūru, un tā ir arī centrālais varas instruments. Lauka pētījumu mērķis ir aplūkot šīs attiecības, iesaistoties tiešā veidā pilsētvides un lauku vidēs, lai pārdomātu, kādi ir mūsdienu priekšstati par tām un kā tās tiek izmantotas.
Stratēģijas, kas paredzētas noteiktām vietām, ir kļuvušas neadekvātas. Tāpēc mūsu darbs ir veltīts idejai par telpisku un ar vidi saistītu taisnīgumu, apvienojot vides ilgtspējīgumu ar sociālā taisnīguma jautājumiem. Ar šo ideju mēs arī strādājam. Pasaulē tiek nevienmērīgi sadalīti ne vien resursi un bagātība, bet arī piesārņojums, un negatīvās neoliberālisma attīstības blakusparādības smagākajā veidā skar tieši nabadzīgos. Ar vidi saistītais taisnīgums tādējādi arī attiecas uz jautājumiem par migrāciju, dzimti un pārvaldi.
Šajā kontekstā mēs vēlētos uzdot jautājumu par mākslinieka lomu sociālajās un politiskajās pārmaiņās. Kādus žestus, modeļus un tehnikas mēs mākslinieki varam mūsdienās izmantot? Vai mēs varam radīt jaunu politiku?
Mēs vēlamies no jauna izvērtēt mūsu rīcību veidus un aizstāvēt sociālas un politiskas izmaiņas, uzdodot jautājumu, kas ir tas, ko uzskatām par pašsaprotamu mūsdienu kapitālismā un kā tas veido mūsu ikdienu un vidi.

Lauka pētījumus uzsāka 2006. gadā vizuālais mākslinieks Nis Romers un Līse Skou (Dānija).

Par prezentācijas sākumpunktu Līse ir izraudzījusi minētajā idejiskajā ietvarā veidotos projektus, kas tiks savienoti arī ar projektiem Swop Projects, kas tapuši no 2003. līdz 2006. gadam sadarbībā ar zviedru mākslinieci Andrea Kroicu. Swop Projects bija platforma ar ekonomiku specifiskā veidā saistītai ilgtspējības intervencei.

Biogrāfija

Līse Skou ir dzimusi 1966. gadā Dānijā. Dzīvo un strādā Dānijā un Berlīnē. Ieguvusi izglītību Vitnija Amerikas mākslas muzeja neatkarīgajā studiju programmā (2002. – 2003.), Tēlotājmākslas akadēmijā Dānijā (1998. – 2004.) un Ārhusas Universitātē Mākslas vēstures un literatūras programmā (1990. – 1998.). Darbojusies sadarbības projektos mākslas jomā, kas saistīta ar intervences un sociālās iesaistīšanās praksi. Pēdējo gadu laikā piedalījusies izstādēs Eiropā un citviet pasaulē. 2010. gada maijā piedalīsies Bukarestes biennālē „BB4” Bukarestē kopā ar Nilsu Romeru. Bezpeļņas pašorganizētās telpas „rum46” vadītāja Ārhusā Dānijā.

http://www.swopnetwork.dk
http://www.field-work.dk
http://www.buildingdemocracy.info
http://www.rum46.dk