Projekta prezentācija Barselonā, La Rambla,
2011. gada janvārī,
foto: blablabLAB

Rauls Nievess, Herards Rubio, Džordi Barī

Kļūsti par savu suvenīru!
2011

Darbs „Kļūsti par savu suvenīru!" ir mēģinājums apvienot mākslu un zinātni ar garāmgājējiem uz ielas vai izstādē, sasaistot to atšķirīgās pasaules. Tas tiek īstenots tehnoloģiska rituāla ceļā, kur publika var uz brīdi aizmirst savu lomu, izmainot priekšstatus par to, ko nozīmē skatītājs - izpildītājs, mākslinieks - tūrists, vērotājs - priekšmets. Šī projekta ietvaros lietotājs var pārtapt par radītāju vai arī par patērētāju, kļūstot par cilvēku – statuju un pretī saņemot personīgu suvenīru - savu figūriņu, kas ar trīs gaismas skeneru palīdzību tiek izdrukāta trīsdimensionālā veidā kā konkrētā cilvēka telpisks atveids.

Projektā ir izmantota tikai atvērtā koda programmatūra, kas ir bezmaksas. Tā ir speciāli izstrādāta, izmantojot openFrameworks un openKinect pielāgojama 3D punktu mākoņa modelēšanai pilnā 360 grādu apmērā. Izmantojot midi kontrolieri, ir iespējams manipulēt trīs dažādus punktu mākoņa ievades datus (3 kinektus), mainot figūriņas tilpumu un izmēru. Rezultātā tapušais punktu mākonis tiek apstrādāts ar programmas Meshlab palīdzību, izveidojot režģa tipa atveidu. Režģi, kuru vispirms pilnveido programma Blender, pēc tam apstrādā programma Skeinforge, izveidojot gcode failu, kas visbeidzot tiek ievadīts datorizētajā drukas ierīcē.

blablaLab ir starpnozaru sadarbības struktūra, kuras uzdevums ir ģenerēt stratēģijas un radīt instrumentus, palīdzot sabiedrībai apzināties tās sarežģīto realitāti (pilsētvides, tehnoloģisko, atsvešināto, hiper-patērētāju realitāti). Tā darbojas bez iepriekšnoteiktiem formātiem vai medijiem, vadoties pēc t.s. ekstropijas filozofijas. blablaLab risina jautājumus par zināšanām, īpašumu un to savstarpējo saplūšanu, saglabājot līdzību ar DIY (izdari-pats) principiem.