Anita Jori
Prezentācija par Vilema Flusera arhīvu

Vilema Flusera arhīvs atrodas Berlīnes Mākslas universitātē. Tajā ir pieejams un tiek uzturēts kultūrteorētiķa un filosofa Vilema Flusera (1920 – 1991) literārais mantojums. Arhīvs ir raksturojams kā Fluseram veltīto starptautisko pētījumu krustpunkts, un tas cenšas padarīt pieejamākus šī ietekmīgā domātāja darbus. Arhīvam ir arī daži savi projekti kā, piemēram, pasākumu un publikāciju sērija „International Flusser Lectures" un „Bochum Lectures", kas norisinās jau kopš 1991. gada. Arhīva uzdevums ir popularizēt un atbalstīt starptautiskas publikācijas, akadēmisko un māksliniecisko darbību, kā arī dažāda veida pasākumus. Šīs nelielās un informatīvās prezentācijas ietvaros tiks aplūkota Vilema Flusera rezidenču programma, piektdienu filozofijas pasākumi „Flusserian Philosophical Fridays", kā arī sadarbība ar festivālu "Transmediale" Berlīnē.

2010. gadā Anita Jori absolvēja vēstures un lingvistikas studijas Etvaša Lorānda Universitātē (Ungārijā). Studējusi arī Prāgā (Čehijā) un Viļņā (Lietuvā). Pašlaik studē doktorantūrā lingvistiku Pēčas Universitātē (Ungārijā), un viņas disertācija ir veltīta elektroniskās mūzikas terminoloģijas tēmai. Anita darbojas kā zinātniskā asistente Pēčas universitātē un kā asistente Vilema Flusera arhīvā.