Anne Sofija Spannere Vicke
Jauno mediju mākslas tehnoloģiskās ekoloģijas

Pēdējo desmit gadu laikā ir piedzīvota īpaši pastiprināta interese par ekoloģijas jautājumiem jauno mediju mākslas pasaulē. Parādās arvien jauni mākslas darbi, izstādes, konferences un pētījumu programmas, kas ir veltītas šai tematikai1, diskutējot par jautājumiem tehnoloģiju, dabas un ekoloģiju krustpunktā. Šķiet, ekoloģisko izmaiņu nozīmīgums vairs netiek apšaubīts, taču joprojām nav skaidrības, kāda loma šajā kontekstā ir mediju mākslai. Šajā prezentācijā tiks parādīts, ka nekomerciālās tehnokultūras un tīkla kultūras vērtības un iezīmes (atvērtais kods, koplietošana un kolektīvisms) ir no jauna ienākušas pašreizējā „ekoloģijas paradigmā".

Atsaucoties uz Bruno Latūra teorētisko pieeju (2004), šajā prezentācijā tiks aplūkoti daži jauno mediju mākslas projekti, kur ekoloģijas jautājumi tiek apspriesti ar tādu stratēģiju palīdzību kā māksla un zinātne, datu vizualizēšana un aktīvisms. Šie projekti tiks aplūkoti, iedvesmojoties no tādiem Bruno Latūra ieviestajiem konceptiem kā „zinātne", „daba" „asamblēšana" un „ekoloģizēšana" (1998, 2004, 2005, 2007). Šeit tiks izmantotas arī tādu jauno mediju mākslas teorētiķu kā Sāras Daimondas (2010) un Aleksandra Geloveja (2004) atziņas.

Anne Sofija Vicke pašlaik izstrādā doktora disertāciju mediju mākslā un ekoloģijā Orhūsas Universitātē Dānijā. Pēdējos pāris gadus kā projektu menedžere un līdzkuratore darbojusies mākslas, klimata izmaiņu un tehnoloģiju jomās ziemeļu reģiona izstādē „RETHINK – Laikmetīgā māksla un klimata izmaiņas". "RETHINK" izstādē piedalījās mūsdienu mākslinieki, kuri risina klimata izmaiņu jautājuma kultūras aspektus.

Izmantotā literatūra:
Diamond, Sara. 2010. "Lenticular Galaxies: The Polyvalent Aesthetics of Data Visualization".
http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=651
Galloway, Alexander R. 2004. Protocol. How control exists after decentralization. Massachusetts Institute of Technology.
Latour, Bruno. 1998. "To modernize or toecologize? That’s the question." In Remaking Reality: Nature at the Millenium, ed. N. Castree and B. Willems-Braun, 221-242. London and New York: Routledge.
http://www.bruno-latour.fr/articles/article/073.html.
2004. Politics of nature : how to bring the sciences into democracy. Cambridge Mass.: Harvard University Press. Democracy. MIT Press and ZKM Karlsruhe, Germany
2005. "From Realpolitik to Dingpolitik – or How to Make Things Public Making Things Public." Atmospheres of Democracy. MIT Press and ZKM Karlsruhe, Germany. Edited by Bruno Latour and Peter Weibel
2007. "A Plea for Earthly Sciences". Presented at the Annual meeting of the British Sociological Association, East London. www.bruno-latour.fr/articles/article/102-BSA-GB.pdf.


1 Piemēram, tādas izstādes kā „Ecomedia", kas norisinājās centrā Edith-Russ-Haus fur Medienkunst, 2007 (http://www.edith-russ-haus.de), festivāli kā Amber Festival Stambulā ar šī gada tēmu „Nākošā ekoloģija" (http://www.amberfestival.org) un simpoziji kā ISEA 2012 ar nosaukumu „Mašīnu džungļi" (http://www.isea2012.org).