Ēriks Kluitenbergs
Ievads: Apgūstot ikdienas tehnoloģiju vides dzīles

Būdami post-industriālās sabiedrības iedzīvotāji, ikdienas gaitās mēs saskaramies ar dažādām komplicētām tehnoloģiju sfērām, kur nepieciešama lielākā mērā "ekoloģiski" orientēta izpratne par cilvēka un tehnoloģiju savstarpējām attiecībām. Pēc analoģijas ar tā dēvētās "dziļās ekoloģijas" kustību filosofs Deivids Rotenbergs ir nācis klajā ar ideju par "dziļajām tehnoloģijām", kur lietotājs un konteksts tiek sasaistīts ekoloģiskā, simbiotiskā veidā. Līdzīgā veidā ideja par tehnoloģisko ekoloģiju "apdzīvošanu" vērš uzmanību uz to, cik liela ir mūsu saistība ar vidi (materiālo, dabīgo, tehnoloģisko), kā arī mūsu atkarība no tajā pieejamajiem resursiem (materiālajiem, enerģijas, bioloģiskajiem, kultūras). Mūsu spējai izdzīvot uz šīs planētas ir nepieciešams prasmīgi apgūt šos nosacījumus, kuri neizbēgami sniedzas pāri individuāli personiskai pieredzei.

Rīgā notiekošā konference "Tehno-ekoloģijas" ir daļa no plašākas diskusijas par cilvēku, tehnoloģiju un ekoloģiju savstarpējo saistību. Ievads ieskicēs ietvaru sarunām, kas norisināsies turpmākās divas dienas minētās plašākās "diskusijas" kontekstā, ierosinot būtiskos jautājumus un mēģinot tos aplūkot, atsaucoties uz tādiem vispusīgiem domātājiem kā Feliksu Gvatari, Zigfrīdu Cilinski, Bruno Latūru, Klausu Teveleitu un citiem.

Ēriks Kluitenbergs ir nīderlandiešu teorētiķis, rakstnieks, lektors, koncepciju izstrādātājs un politikas konsultants, kas strādā kultūras, mediju un tehnoloģiju krustpunktā. Laikā no 1999. līdz 2011. gadam Amsterdamā vadījis Kultūras un politikas centra De Balie mediju un tehnoloģiju programmu. Pasniedzis interaktīvo mediju un tehnoloģiju kultūras teoriju Amsterdamas Universitātē, Amsterdamas Profesionālas izglītības universitātē, Minervas Akadēmijas Pēcdiploma studijās Groningenē un citās universitātēs, bijis Ķelnes Mediju mākslas akadēmijas (KHM) zinātniskais līdzstrādnieks.
Jaunākās Kluitenberga publikācijas: The Book of Imaginary Media (red., 2006), Delusive Spaces (2008), mākslas un sabiedriskās telpas problemātikai veltītā žurnāla Open tematiskais izdevums Hybrid Space (red., 2006), kā arī Im(Mobility) (red., 2011).
Kluitenbergs piedalījies daudzos jauno mediju, mediju kultūras un mediju mākslas festivālos un citos pasākumos gan kā dalībnieks, gan arī kā organizators. Bijis praksē balstīta pētnieciskā virziena The Living Archive projekta vadītājs De Balie centrā (2004–2010). Šobrīd Kluitenbergs ir Tactical Media Files – tiešsaistes dokumentācijas avota taktisko mediju praksei visā pasaulē – galvenais redaktors.