Ērihs Bergers
Field_Notes jeb pētījuma piezīmes – pamatu kultivēšana

Prezentācijā Bergers sniegs pārskatu par nesen notikušo māksliniecisku pētījumu laboratoriju, kas veltīta teorijai un praksei darbam mākslas un zinātnes jomā Kilpisjarvi Bioloģijas stacijā Helsinku Universitātē Lapzemē Somijā. Tās ietvaros darbojās piecas darba grupas ekspertu vadībā (eksperti: Orons Kacs, Marta de Menezesa, Anu Osva, Tapio Makela un Terike Hāpoja), kuras izmantoja piecas izstrādātas, pārbaudītas un izvērtētas specifiskas pieejas, kas balstās mākslas un zinātnes saspēlē.
"Pamatu kultivēšana" sasaucas ar Field_Notes ieceri attīstīt un stiprināt mākslas un zinātnes praksi, īpašu uzmanību pievēršot Kilpisjarvi atrašanās vietas kontekstam. Vietējā daba un ekoloģija, kā arī zinātniskā vide un infrastruktūra Kilpisjarvi Bioloģijas stacijā tika izmantota kā katalizators veiktajam lauka pētījumam. Nedēļas garumā grupas organizēja darbus, diskusijas un radošās darbnīcas. Viņi strādāja saistībā ar esošo apkārtni, kā arī organizēja kopējas lekcijas, prezentācijas un atgriezeniskās saites sesijas.
Austrijā dzimušais mākslinieks un kultūras darbinieks Ērihs Bergers dzīvo Helsinkos, Somijā. Viņš pašlaik strādā kā koordinators Somu biomākslas sabiedrības uzsāktajā iniciatīvā Ars Bioarctica Helsinkos Somijā. http://bioartsociety.fi