Ilva Skulte
Grāmata – māja, sapnis un rīks: lasīšanas prakses saplūstošo mediju vidēs.

Mūsdienu kultūru raksturo mediju saplūšana uz ciparu tehnoloģiju pamatiem. Kamēr lasīšanas nozīme palielinās un paplašinās, šim jēdzienam ietilpinot jaunas nozīmes multimodālajās vidēs, grāmatas vieta kultūrā nereti ir diskusiju objekts, pārdomājot ierastās lasīšanas pieredzes un vides, līdz ar to, iespējams, arī ierastā diskursīvās domāšanas modeļa izdzīvošanas potenciālu. Kā veidojam savu personisko attieksmi pret šiem procesiem un grāmatu? Ko ar to saprotam un ko ar to iesākt?
Referātā tiks aplūkots grāmatas kā medija statuss mūsdienu (sa)plūstošajā kultūrā, balstoties tās vēsturē un analizējot lasīšanu kā pretošanos – radošu, nozīmes un vērtības veidojošu darbību mūsdienu tehnoloģiju, sociālās un mentālās vides kontekstā.

Ilva Skulte ir Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras asociētā profesore. Pēc doktora grāda iegūšanas filoloģijā strādā komunikācijas un mediju studiju jomā, par savu galveno tēmu uzskata mediju specifiku un tekstu sociālo dzīvi mūsdienu komunikācijā.