Kida Kembela
Atvērtais kods, DIY (izdari-pats) un dalīšanās dzīves pamata zināšanās

Kolektīvo zināšanu zudums, piemēram, aizmirst, kā pagatavot tradicionālas maltītes vai kā nodarboties ar lauksaimniecību, vēsturē un pasaulē ir novērojams atkārtoti. Piemēram, revolucionārajos 60. un 70. gados rietumu pasaulē liela daļa mākslinieku strādāja līdzās grassroots aktīvistiem, un zinātnieki izstrādāja neskaitāmas taktikas ilgtspējīgai attīstībai. Laikā, kad tuvojāmies tūkstošgades maiņai, liela daļa šo kolektīvo zināšanu ieguva izdzīvošanas-stratēģijas noskaņu, kad visbeidzot tās apsīka līdz ar vispārējo cerību par nākotni.

Raugoties uz lielo skaitu mūsdienu mākslas projektu, kas veicina "dari-pats" jeb DIY pieejas izplatību un ekoloģijas zināšanu apmaiņu, varētu pieņemt, ka mēs esam atguvuši nelielu daļiņu no mūsu nākotnes perspektīvas. Daudzas idejas atgriežas vienīgi tagad un atkal – savā sākuma stadijā.

Kā būtu iespējams izmantot mūsdienās pieejamos tīklošanas instrumentus, mākslas un atvērtā koda dalīšanās prakses, lai palīdzētu saglabāt kolektīvās zināšanas un lai dalītos ar tām globālā mērogā? Līdzās tam – ar kādām problēmām nākas saskarties individuālajiem ražotājiem, māksliniekiem un aktīvistiem atvērtas informācijas kopīgošanā un kā šīs problēmas būtu risināmas? Kāda ir atvērto tīklu un atvērtā koda zināšanu apmaiņas loma mūsu pašreizējā neapgrūtinātās komunikācijas laikmetā, attīstot pamata zināšanu apmaiņu un nepieļaujot vēsturisko zināšanu izzušanas atkārtošanos?

Noderīgas saites:
http://windowfarms.org
http://fungutopia.org
http://frontierlab.org

Kida Kembela darbojas kā neatkarīgā kuratore, izstāžu scenogrāfe un pētniece, kas specializējas mediju un audio mākslā, kā arī digitālu video un publisku interaktīvu situāciju izstrādē. Viņa līdzdarbojas digitālās kopienās un pētniecības grupās, kas pēta mobilitāti, tīkla pavērtās iespējas un emocionālos cilvēka – mašīnas attiecību aspektus. Neatkarīgā darbība sniedz viņai zināmu brīvību spekulēt un eksperimentēt, paliekot atvērtai pret visām sadarbības un informācijas apmaiņas formām.