Mace Šmits
Enerģijas pavērsiena SMA
Kas kopīgs solārām tehnoloģijām un „ierobežotajai demokrātijai"?

SMA, saīsinājumā – tīkla Sistēmas menedžmenta arhitektūra, šķiet, atbilst kādai New Deal programmas idejai izsmalcināta (Eiropas) kapitālisma ietvaros, kas patvērumu ir atradusi trīs izplatīto tematu aizsegā, kuri darbojas kā katalizatori no jauna izgudrotā, zaļajās tehnoloģijās balstītā valorizācijā: runa ir par Fukušimas šoku, kas tika uztverts kā cezūra jeb pauze Enerģijas pavērsienā (apgriezienā).
– Abpusējas piegādes ķēdes ietvaros tīklu iespējams traktēt kā blīvu, inženiertehnisku sociālo režģi, kuram atkārtota fordisma apstākļos būtu jāspēj „sevi" nediferencēti pievienot jebkuram citam punktam un novietojumam, ko savukārt būtu iespējams nolasīt kā dislocētu ražošanu/patērēšanu.
– Pilsoniskās sabiedrības koncepts pašlaik ir kļuvis diskutabls: vēl nesen tas tika sasaistīts ar t.s. ierobežoto demokrātiju, un politisku ierobežojumu dēļ novirzīts atpakaļ uz joprojām notiekošo ekonomisko krīzi.
Šāda neatzīta, bet tajā pat laikā daudzviet pieņemta demokrātijas izpratne ir kaut kas būtiski vairāk, kā vienīgi ētiska robežošanās ar to, kā kaut kam vajadzētu būt. Kā izrādās, tā paradoksālā veidā ir tikusi ierauta visuresošā brīvā virpulī pēc notikumiem Japānā. Mēģinājums veikt minēto mezglpunktu kartēšanu varētu sniegt, cerams, nepieciešamas atziņas, lai saprastu, iespējams, mainīto varas notikumu eko-loģisko un –nomisko struktūru.

Mace Šmits (dz. 1967.) dzīvo un strādā Berlīnē, disertācija "Fantasms tehnokultūrā" (www.3000-online.de), strādājis par lektoru Kaseles mākslas akadēmijā HfG Karlsrūē un UdK Berlīnē, the n0name newsletter redaktors, the band _38317_ dibinātājs un radi0.tv uzturētājs. Mājas lapa: www.matzeschmidt.de [vācu valodā].