Normunds Kozlovs
Tehnoloģiju ideoloģiskā kritika stīmpanka kustībā

Pastāv zināma sakritība starp stīmpanka ideoloģiju un Jirgena Hābermāsa ideju par "modernismu kā līdz galam nerealizētu projektu" un apzinātu pievēršanos tvaika dzinēja laikmetam, kurā pastāvēja humānistiska ticība vienotai vēsturei un tehnoloģiju attīstībai globāla civilizācijas progresa vārdā. Tajā pat laikā pastāv zināms metožu trūkums, lai īstenotu šādu atgriešanos pagātnē, kas savukārt sasaucas ar Žana Bodrijāra pesimistisko kritiku, kas veltīta mūsdienu tehnoloģiju attīstībai, kura pēc Bodrijāra domām ir zaudējusi cilvēka mērogu, izlaužoties no realitātes simulakra virzienā. Cilvēka mēroga zaudēšanas procesā ir saglabājušās dažas rudimentāras disfunkcionālas pazīmes kā, piemēram, ieroču atļauju izsniegšanas politika dažos ASV štatos, kas tika īstenota pilnā apmērā laikā, kad valdībai vēl nebija atombumbu un lielgabalu un kad iedzīvotāju ieroči bija funkcionāla garantija demokrātijas apvēršanas iespējai paš-demonstrācijas veidā (nevis caur masu medijiem).

Normunds Kozlovs. Socioloģijas un filozofijas izglītība Latvijas Universitātē, patreiz pasniedz komunikāciju teorijas un sociālās transformācijas jautājumus Rīgas Stradiņa Universitātes Komunikācijas katedrā un Liepājas universitātes Mākslas pētījumu laboratorijā MPLab.