Ojārs Balcers
Pāris duču traku popšu un materiālu dzīves cikla datu analīzes sistēma

Aptuveni 10% ugunsgrēku izraisa dažādas kļūmes aparātu elektriskajās ķēdēs, vadojumā un elektroinstalācijā. Lai ierobežotu postījumus, tiek izmantoti materiāli ar zemu degtspēju, tādi kā PVC – polivinhlorīds. Tas ir ķīmiski izturīgs polimērs un viens no svarīgākajiem un vecākajiem masveidā ražotajiem polimēriem, un tā sastāvā vairāk kā puse ir hlors. Pēdējā laikā to ļoti plaši izmanto logu rāmju izgatavošanā. Taču sadegot polivinilhlorīdam, izdalās hlorūdeņradis, kurš kā ūdens šķīdums pazīstams kā sālsskābe. Gāzveida hlorūdeņradis it ļoti kodīga viela, to ieelpojot sākas elpošanas spazmas un cilvēks var nosmakt. Sasniedzot tā koncentrāciju gaisā virs 0,05 %, cilvēks iet bojā. Degoša PVC dūmi ir ļoti blīvi, satur kvēpus, un ir ļoti kodīgi.

Attīstoties ķīmiskai rūpniecībai, materiāli ar zemu degtspēju kļuvuši par milzīgu uzņēmējdarbības sfēru ķīmijas nozarei, un šie materiāli, nokļūstot materiālu aprites ciklā, nu ir atrodami faktiski visur mūsdienu pasaulē. Nonākot vielu apritē un dabā, šīs vielas uzkrājas barības ķēdē un rada kaitējumu cilvēku veselībai, kā arī videi pat tālu prom no šo vielu sākotnējās izcelsmes – piem., Arktikā. Interesanti, ka vienas no izrietošajām sekām ir fakts, ka cilvēkam vairs īsti nav kur aizmukt un patverties no šiem popšiem.

ASV 2011. gadā patentu pieteikumā Nr. 20110144244 izgudrotājs Lī nodod tiesības uz intelektuālo īpašumu Apple Inc., piesakot intelektuālā īpašuma tiesības uz nedegošiem materiāliem, kas nesatur halogēnus. Iespējams, ka nākotnes iPad-i, iPhone-i, iPod-i un maki kļūs drošāki. Citiem produktiem atbilde daļēji ir meklējama līdzīgi kā to dara Eiropas Komisija, kas seko tā sauktā dzīves cikla analīzes tuvinājumam:
[ http://lct.jrc.ec.europa.eu/assessment ].

Ojārs Balcers (1967) nāk no Rīgas. Mācījies Rīgas 1. vidusskolā un 1991. gadā absolvējis Fizikas fakultāti Latvijas Universitātē. 2008. gadā ieguvis doktora grādu materiālzinātnē. Pašlaik strādā ar dzīves cikla novērtējuma tēmu un tematiku, kas saistīta ar materiāliem. Balcera interešu lokā ir arī lingvstika (fonētika, kontrastīvā lingvistika un dzeja), kā arī vides aizsardzība.