Robs van Kranenburgs
Atmoda

Izdevumu sērijas "Situated Technologies" 8. pamfletā "The Internet of People for a Post Oil World" autori Kristians Nolds un Robs van Kranenburgs ir formulējuši pamatus topošam manifestam, kas veltīts t.s. lietu internetam sabiedrības interesēs. Autori piedāvā reālus dizaina risinājumus, izaicinot internetu, kurā dominē komerciāli instrumenti un sistēmas, kā arī akcentējot visdažādākās pieredzes cilvēku iesaistīšanu tad, kad runa ir par visuresošās skaitļošanas alternatīvajām iespējām. Autori sniedz horizontālu grass roots centienu vērtējumu, kā arī piedāvā sociālus standartus valdībām un uzņēmumiem sadarbības veicināšanai, ierosinot lietu internetu pārmainīt par cilvēku internetu.

Prezentācijā Robs van Kranenburgs skaidros neatliekamo izvēli starp re-aktīvu vai pro-aktīvu pieeju pašreizējās tehnoloģiju attīstības situācijā. Viņš stāstīs par think-tank jeb 'domnīcas' padomes izveidošanu, kas daļēji radusies RIXC agrāk organizēto festivālu iespaidā, kuros Kranenburgs piedāvāja jēdzienu "jaukto realitāšu korporācija". Viņš piedāvā argumentus tam, ka pastāv "starpposma" pārstāvniecības veids, kas ļauj mums, mākslas un sadarbības inteliģencei, nonākt līdz jaunajam standartam.

Robs van Kranenburgs ir pasniedzējs un rakstnieks, autors sērijas "Network Notebooks" 2. izdevumam "The Internet of Things. A critique of ambient technology and the all-seeing network of RFID" (Izdevējs: Institute of Network Cultures). Līdzdibinātājs tīklam bricolabs un 'domnīcai' Funder of Council. Kopā ar Kristianu Noldu nesen izdevis sērijas "Situated Technologies" 8. pamfletu: "The Internet of People for a Post-Oil World". Ieņem 6. vietu "Internet of Things" (IOT) 100 domātāju sarakstā. IOT EG Eiropas komisijas loceklis.