Tapio Makela
Izpratnes spējas atjaunošana vides mākslā

Vides datu interpretēšana dažāda veida tveramā, vizuālā un sadzirdamā pieredzē veido vērā ņemamu daļu no mākslas un ekoloģijas prakses jauno mediju mākslas ietvaros. Reizēm darbības, kas ir abstraktas un dažbrīd ļoti saistošas, tomēr maina veidu, kādā vides parādības tiek izprastas, ietekmētas un saglabātas atmiņā.

Kā būtu iespējams vērtēt šādus mākslinieciskus vides datus? Kādas ir to attiecības ar zinātnisko praksi? Vadoties pēc Žaka Ransjēra, varētu teikt, ka vides mediju māksla no jauna varētu veicināt izpratni un līdz šim nepieredzētā veidā pārveidot procesus, kas nav bijuši saistīti ar estētiku vai interpretāciju. Tomēr dažkārt ir iespējams novērot līdzības ar 70. gadu kibernētikā valdošajām tendencēm, kur termins "vides informācija" nozīmēja spēju kontrolēt dzīvas vides ekoloģiju, izmantojot vides informāciju. Prezentācijā Makela apspriedīs arī piemērus no M.A.R.I.N. rezidencēm.

Tapio Makela ir pētnieks un mediju mākslinieks no Helsinkiem Somijas. Lielākoties nodarbojas ar jauno mediju un kultūras studiju pētniecību, kā arī ar pētniecībā balstītu mediju mākslas praksi. Līdzdibinātājs mākslas, zinātnes un ekoloģijas pētniecības rezidencei un tīkla iniciatīvai M.A.R.I.N. (Mediju mākslas pētniecības starpdisciplinārais tīkls).
Nesen darbojies kā pētniecības stipendiāts Radošo tehnoloģiju nodaļā, Mākslas un dizaina skolā Salfordas universitātē, kur pētījis lokatīvo mediju sociālo un kultūras pielietojumu. Bijis 12. Starptautiskā elektroniskās mākslas simpozija ISEA2004 programmas direktors. Makela ir arī īstenojis vairākus mediju mākslas darbus un projektus, īpaši pievēršoties publiskajām telpām un tīkliem. Dibinājis arī mediju mākslas radošo darbnīcu sēriju "Polar Circuit". Sadarbībā ar m-cult nodarbojies ar jauno mediju mākslas un kultūras politiku – šīs darbības rezultāti ir apkopoti trīs izdevumos.