Tatjana Gorjučeva
Iztēlojoties demokrātiskas tehnoloģijas pirms to ražošanas: pārtikas izsekošanas piemērs

Raugoties no dažādo diskursu perspektīvas, „izsekošana pārtikai" ietver sevī dažādas prakses, daudzu disciplīnu zināšanas, ekonomiskas iniciatīvas, ētiskus apsvērumus, politisku kārtību, tā ir arī tēma, kas sabiedrībā izraisa raizes, īpaši attiecībā uz veselības un drošības jautājumiem. Virspusēji raugoties, šos aspektus sevī apvieno tiešais, praktiskais jautājums par to, kā efektīvi sniegt cilvēkiem uzticamu informāciju par pārtikas vēsturi, sākot ar tās izcelsmi un beidzot ar patērētāja pusdienu galdu? Paraugoties dziļāk, kopumā paveras savā starpā saistītas un nesaistītas realitātes, kur ir iesaistīti visdažādākie indivīdi ar atšķirīgiem pamatojumiem un motivāciju: lauksaimnieki, tirgotāji, lauksaimniecības industrija, pārtikas veikalu ķēdes, finanšu institūcijas, akadēmijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi, varas orgāni, aktīvisti un ķēdes beigās – individuālie patērētāji ar daudzveidīgām izvēlēm un apsvērumiem, kurus nereti nav iespējams aptvert kopumā. Pieaugot dažādu grupu un indivīdu lomai pārtikas tirgus globālajā informācijas politikā, kas, galvenokārt, noris ar sociālo mediju palīdzību, pārtikas industrija lielā mērā kļūst atkarīga no cilvēku zināšanām par produktiem. Lai spētu saprast kritiskos aspektus attiecībās starp „pārtikas izsekošanu", kas caur tehnoloģijām kļūst objektīva, un sociālajiem procesiem tās ražošanas gaitā, autore vispirms nedaudz aplūkos tehnoloģiju saistību ar demokrātijas ideju, pēc tam - turpmākās attīstības perspektīvu un visbeidzot pievērsīsies tam, kā iespējams īstenot pārtikas izsekošanu globalizācijas apstākļos.

Tatjana Gorjučeva ir teorētiķe, kuratore un pasniedzēja Amsterdamā. Savos pētījumos un projektos pētījusi tādas tēmas kā tehnoloģiskā dizaina politika, demokrātijas kultūra un sociālā iesaistīšanās tehnoloģiju jomā. Viņas jaunāko projektu vidū ir Starptautiskais ilgtspējīgas ne-mobilitātes festivāls „ElectroSmog" (pārtikas un globālās mobilitātes panelis), kā arī eksperimentālās līdzdalības mediju platformas „Cool Mediators" un „Cool Media Hot Talk Show".