Sofija Rutkaja
Musea digitālajā laikmetā

Tehnoloģiju pastāvīgā attīstība izaicina meklēt jaunus veidus, kā pārveidot statisko un uz ēku orientēto muzeja tēlu, centrā novietojot interaktīvo pieredzi. Paplašinot tradicionālā muzeja apmeklēšanas pieredzi gan attiecībā uz vietu, laiku un ģeogrāfisko izvietojumu, musea varētu uzrunāt jaunas publikas grupas, tostarp jauno interneta lietotāju paaudzi. Prezentācijā tiks sniegts visaptverošs pārskats kā dažādas digitālās tehnoloģijas – QR, AR, lokatīvas spēles, RFID un citas sensorās tehnoloģijas iespējams izmantot musea ietvaros un kādu funkciju pildīšanai tas kalpotu. Līdzās dažiem starptautiskiem piemēriem, Sofija aplūkos pašreizējos un senākos studentu projektus, kas veidoti eksperimentāla kursa ietvaros, kur studenti darbojas interdisciplinārās grupās un veido novatoriskas aplikācijas priekš musea.

Dr. Sofija Rutkaja ir vadītāja laboratorijā Creative Technology Lab Mohoja Naģa mākslas un dizaina universitātē Ungārijā. Viņa pievienojās MOME un dibināja laboratoriju laikā, kad viņa bija izveidojusi starptautisku akadēmisku karjeru datorgrafikas un mākslīgā intelekta jomās. Viņas mērķis ir pārvarēt plaisu starp mākslu un tehnoloģijām, īpaši, universitātes izglītībā, kas, pēc autores domām, ir vienīgais veids, kā gūt labumu no mūsdienu "tehnoloģiskā cunami".