8. Starptautiskais jauno mediju mākslas festivāls
MĀKSLA+kOMUNIKĀCIJAS 2006: VIĻŅI
24.–26. Augusts, 2006, Rīga, Latvija

Šeit būs pieejams konferences audio ierakstu arhīvs