Izstāde ir SPECTRAL INVESTIGATIONS COLLECTIVE [SIC] (FR) un RIXC (LV) mākslinieku grupu kopīgs pētījums un ekspozīcija.

SPECTRAL INVESTIGATIONS COLLECTIVE [SIC] (FR) veido mākslinieki: Léonore Bonaccini un Xavier Fourt / Bureau d'études, Ewen Chardronnet / Ellipse, Horia Cosmin Samoila / Ghostlab.

 
Bureau d'études (Léonore Bonaccini un Xavier Fourt) ir mākslinieku grupa no Parīzes, kas sadarbojoties ar pētniekiem, kritiķiem un māksliniekiem veido autonomu universitāti. "Bureau d'études" ir iniciators 'zone de gratuité' akcijai, kas darbojās Parīzē no 1999. gada marta līdz 2000. gada septembrim un vēlāk Strasbūrā. "Bureau d'études" publicē rakstus žurnālos; izdod arī savas publikācijas ("Atsakies no biopolicijas", "Autonomie artistique" - sadarbībā ar Braienu Holmsu, "L'Etat machine", "Ondes", "Elektromagnētiskā propaganda – ziņojums par industriālo dogmu", u.c.). Bureau d'études ir partneri vairākos RIXC organizētajos pasākumos Rīgā; 2006. gada augustā piedalījās Rīgā notikušajā starptautiskajā izstādē "Viļņi" ar darbu - "Elektromagnētiskā propaganda - ziņojums par industriālo dogmu".

Bureau d’études ”Electro-magnetic propaganda"

Ewen Chardonnet ir mediju mākslinieks un žurnālists, kurš dzīvo un strādā Tūrā Francijā. Pēdējo piecu gadu laikā viņš ir sadarbojies dažādos projektos kā Makrolab, MIR, Acustic Space Lab, Spectral Investigations Collective un World-Information.org. Publicējis vairākus tekstus un rakstus laikrakstos un dažādos izdevumos. Vadījis "Quitter la Gravité" – Autonomās Astronautu Asociācijas (L'Eclat 2001) antoloģiju un 2003. gadā saņēma Leonardo Jauno Horizontu balvu kopā ar RIXC, radioqualia un Acoustic Space Lab tīklu.

SIC ”Recherches immunitaires"

Horia Cosmin Samoïla ir rumāņu mākslinieks, Ghostlab dibinātājs un SIC dalībnieks. Viņš izmanto elektromagnētisko mediju kā nepastrādātu materiālu, lai veidotu nemateriālas skulptūras, eksperimentālas instalācijas un ekstra-kognitīvas darbības.

 

Elecromagnetiskā lauka ierakstīšana, Parīze 04.21.07

Ellipse ir Tūrā bāzēta kultūras organizācija, kas tika izveidota, lai veicinātu kompleksa māksla & zinātne attīstību vai ar Informācijas Sabiedrību saistītu projektu attīstību Eiropas apmaiņas kontekstā. Ellipse darbība ir saistīta ar “spektrogrāfijas” izstrādi, kā arī ar elektromagnētisko spektru kopumā. Nākotnes aktivitātes paredz: mākslas darbus saistībā ar izplatījuma programmām & tehnoloģijām, polārā loka misijas, mediju mākslas festivālus un zinātnes muzejus. Ellipse uzskata, ka mākslām un kultūrai ir jājautā par jauno, elektromagnētisko tīklojumu un tā izmantošanu caur dažādām aktivitātēm dažādos līmeņos, lai pavērtu sociālo, vides un kultūras seku skaidru apzināšanu bezvadu pārraižu ekspansijā mūsu sabiedrībā. Ellipse uztur un atbalsta jaunā “Spectral Investigations Collective” aktivitātes kopš 2006. gada pavasara. Ellipse sadarbojas ar RIXC kopš 2004. gada (Eiropas kultūrkartēšana (2004) Spektrogrāfija (2005) Viļņi (2006) Spektra ekoloģija (2007).
 
RIXC (Latvija) Jauno mediju kultūras centrs ir dibināts 2000. gadā Rīgā ar E-LAB iniciatīvu (1996). RIXC uztur mākslas serveri, eksperimentālu mediju laboratoriju jauno mediju mākslas radīšanai, izpētes programmas un publisko pasākumu telpu. RIXC organizē starptautisko jauno mediju kultūras festivālu “Māksla+Komunikācijas” kopš 1996. gada un izdod publikāciju “Akustiskā Telpa”sēriju (kopš 1998. gada). Ar RIXC iniciatīvu ir tapuši vairāki starptautiski projekti un tīkli, kā piemēram: Mediju Arhitektūra (kopš 2002. g.), Akustiskās Telpas Laboratorija (kopš 2001), Lokatīvo Mediju Tīkls (kopš 2003), Kultūrkartēšana (2004) VIĻŅI (2006) RIXC darba grupa: Rasa Šmite (pētījuma koordinēšana), Raitis Šmits (izstādes kūrēšana), Mārtiņš Ratniks (videomateriāli un dizains), Linda Vēbere (pētījuma veikšana), Miķelis Putrāms (izstādes arhitektūra un iekārtojums), Agnese Ruciņa un Agrita Ozoliņa (menedžments).

RIXC ”Pētījums par bijušo PSRS Skrundas radio lokācijas sistēmu"

   
 
RIXC / MÅKSLA+KOMUNIKÅCIJAS 2007