Adnans Hadzi (Lielbritānija)

KĀPĒC BRĪVA PIEEJA IR SVARĪGA: PROJEKTS „DEPTFORD.TV”

DeptfordTV” ir tiešsaistes mediju datubāze, kurā tiek dokumentētas izmaiņas Deptfordas pilsētvidē Londonas dienvidaustrumu pusē. Tā darbojas, izmantojot brīvā un atvērtā koda programmatūru, kas nodrošina lietotājiem pastāvīgu kontroli pār producēšanas un izplatīšanas infrastruktūru. “Deptford.TV” (www.deptford.tv) ir izveidojis Adnans Hadzi sadarbībā ar mediju laboratoriju “Deckspace”, apvienību “Bitnik Media Collective”, projektu “Boundless”, iniciatīvu “Liquid Culture” un Goldsmita koledžu.

Šajā referātā tiks aplūkots, cik nozīmīga ir: a) atvērtā koda programmatūras izmantošana, kas nodrošina lietotāju pastāvīgu kontroli pār izplatīšanas infrastruktūru; b) dalībnieku nodrošināšana ar tehniskiem aspektiem un tiešsaistes izplatīšana infrastruktūras attīstīšanā, kuru paši dalībnieki varētu pārvaldīt un kontrolēt, ļaujot ar izveidoto materiālu dalīties un to izplatīt gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Šajā referātā arī tiek turpināta mediju konferencē „Next 5 Minutes” (Amsterdama, 2003) aizsāktā diskusija par „taktisko mediju krīzi”; šajā konferencē daudzējādā ziņā tika apzināts tiešsaistes aktīvisma sabrukums, balstoties vienīgi taktiskā pieejā. Kā konferencē izteicās Makkenzijs, Varks un citi: „Vai taktiskie mediji var darboties, paredzot notikumus jau iepriekš, vai vienīgi reaģējot uz tiem?” Stratēģijas mērķis ir izveidot sava veida sabiedrisku līgumu ne vien caur paziņojumiem un diskursīvu vienošanos, bet arī reālas prakses gaitā. Pastāvošie tīkli, aplikācijas, artefakti un tādas organizācijas, kā “The Pirate Bay”, “Steal This Film”, “Deptford.TV”, “Transmission.cc” tīkls, un citi savas darbības rezultātā veido stratēģiskas vienības, kas ik dienas liek no jauna pārformulēt digitālo mediju pielietojuma likumus. Problēma ir tāda, ka pašreizējā autortiesību likumdošanā daudzas no šīm vienībām tiek uzskatītas par pretlikumīgām, daļēji likumīgām vai nelikumīgām. Šo problēmu var aplūkot, atrodot vienīgi jaunu ētiku, kurā būtu iespējams skatīt to, kas notiek jau pašlaik, bet bez atsauces uz agrāko nodalījumu - „legāls” pretēji „nelegālam”.

Kā ir paskaidrojis Mišels de Serto, stratēģija atšķiras no taktikas ar to, ka tā neveido reakciju pret kādu apspiedēju vai ienaidnieku. Drīzāk stratēģijas spēj pastāvēt pašas par sevi, tās ir autonomas un, kas ir specifiski, tās ir izvietotas telpā. Pat ja pirātu, nomadu un klaidoņu „pagaidu autonomo zonu” (Bey, 1991) raksturo nevis patstāvīgums, bet nepastāvība, to tomēr varētu uzskatīt par veidu, kā radīt īsus stabilitātes periodus, kā iedibināt momentānus saslēgumus, stabilus punktus un saliņas straumē. Šādu saliņu izveidošana ir atkarīga no atrašanās vietas un reālās piepūles: no dažādu veidu stratēģijām, kas tiks paskaidrotas šī referāta gaitā.

Šo referātu kopumā arī caurvij jautājums par „datu sfērām” un par stratēģijām, kuru mērķis ir izveidot, uzturēt un aizsargāt šīs ģeneratīvās sfēras. Adnans Hadzi iepazīstinās ar copyleft licences stratēģisku izmantošanu vienādranga tīklu datu jomās, pamatā atzīstot nepieciešamību veidot sabiedrisku līgumu, kas ļautu ētiski izdzīvot tām datu sfērām, kas ir jau parādījušās, taču kuras pašlaik tiek uzskatītas par pretlikumīgām vai vismaz nesankcionētām.