Kriss Heilss (Lielbritānija)
(Pētnieks Interaktīvā kino nodaļā, SMARTlab Digitālo mediju institūtā, Austrumlondonas Universitātē)

SMARTLAB PIEREDZĒ APGŪTAIS

Mākslinieki, dizaineri, performatori un tehnologi veido savus produktus dažādu iemeslu dēļ, caur dažādām darbībām un beigās iegūst vairākus rezultātus. Radīšanā gūtais baudījums, finansējuma saņemšana, darbu pārdošana vai vienkārši vēlme nodot citiem izaicinošu vai kontroversālu vēstījumu – šie visi varētu kalpot par kritērijiem, pēc kuriem iespējams vērtēt, cik veiksmīgi ir bijuši radošā darba rezultāti. Tomēr nereti šie praktiķi uzskata, ka viņu radošajā darbā tiek veikts arī pētījums.

Digitālo mediju institūts SMARTlab ir slavens izpētes centrs ar 16 gadu ilgu vēsturi, un līdz šim to ir absolvējuši vairāk kā 30 veiksmīgi praksē balstītās doktorantūras studenti tādās jomās, kā performance, vizuālā māksla, asistīvās tehnoloģijas, skaņu un virtuālā māksla. Neraugoties uz to, ka SMARTlab ir tikai viena no daudzajām institucionālajām nodaļām, kur tiek piedāvātas praksē balstītas doktorantūras studijas, tās ieguvums ir daudzo veiksmīgi izstrādāto pētījumu pieredze potenciāli problemātiskajās starpdisciplinārajās pētniecības jomās. Daudzi studenti, kuri ierodas SMARTlab, jau ir uzskatāmi par vidējiem ekspertiem savas karjeras nozarēs un vairumā gadījumu viņi nenāk no tradicionālām akadēmiskām studijām.

Tāpēc doktorantūras studiju programma ir izstrādāta un uzlabota tā, lai palīdzētu pieredzējušiem praktiķiem atrast attiecīgos veidus viņu novatoriskās darbības un tās pienesuma izvērtēšanai, un raksturošanai. Pirmkārt, šajā referātā tiks ieskicēts studiju kursa darbības plāns, kas tiek veidots balstoties uz trīs „semināru nedēļām” gadā, kuras nepieciešams apmeklēt klātienē un, kuras papildina regulāri notiekoši semināri internetā. Intensīvajās semināra nedēļās ir iekļautas apmācības metodes, ieskaitot akadēmisko rediģēšanu, formālas prezentācijas un nelielas radošās darbnīcas. Otrkārt, referātā tiks ieskicēti daži no veiksmīgi absolvējušo studentu pētījumiem, kuros praktiskajā darbībā tika iesaistītas dzīvās performances, interaktīvais kino, avatāri internetā vai programmatūra, radošu projektu veidošanai.