Fēlikss Stalders (Austrija / Šveice)

DALĪŠANĀS UN NOVĒROŠANA. DIVAS TĪKLA KULTŪRAS IEZĪMES

Tehnoloģijas nenosaka sabiedrību determinējošā veidā, taču tās izmaina iespējamības telpu, kurā indivīdi ar konfliktējošām dienas gaitām patiesībā rada pārmaiņas sabiedrībā. Es pievērsīšos šīs jaunās telpas divām dimensijām – koplietošanai un uzraudzīšanai. Tām ir būtiska loma gandrīz visās aktivitātēs, kas noris tās ietvaros. Parasti tās tiek uzskatītas par pilnīgi pretējām sabiedriskā spektra dimensijām, no kurām koplietošanas un dalīšanās prakses ir uzskatāmas kā progresīvas, kamēr uzraudzīšana ir represīva. Tomēr uzskatu, ka šīs dimensijas labāk uzlūkot kā tādas, kas abpusēji veido viena otru. Taču atkarībā no tā, kā, ar ko un, vadoties pēc kādiem mērķiem, šīs tīkla kultūras iezīmes tiek īstenotas, sociālā realitāte, kas rodas rezultātā, var atšķirties ļoti lielā mērā.

http://felix.openflows.com/
http://www.openflows.org/