Henks Borgdorfs, (Nīderlande), Šēra Dorufa (Nīderlande / ASV)

MĀKSLINIECISKĀ IZPĒTE: NE-KONCEPTUĀLISMS, REĀLISMS UN NEGAIDĪTAIS

Pašreizējās diskusijas nozīme, kas risinās fenomenoloģijas, kognitīvo zinātņu un psihes filozofijas krustpunktā, balstās perspektīvās, ko tā varētu pavērt attiecībā uz pētniecības ne-konceptuālā satura atbrīvošanu mākslas prakses ietvaros no eksplicēto, skaidrojošo, deskriptīvo vai interpretatīvo pieeju puses, kas ir ierastas citos mākslas pētījumos.

Mākslai piemīt spēja (kas skaidri izpaužas mākslinieciskajā izpētē) radīt fundamentālas idejas un perspektīvas, kas mums ļauj atklāt pasauli un tajā pat laikā padara pasauli par to, kas tā ir vai, kas tā varētu būt. Šādu ne-konceptuālo pasaules izteikšanas veidu varētu dēvēt par mākslinieciskās izpētes reālismu.

Māksla rada telpu neiedomātajam, negaidītajam – vadoties pēc domas, ka lietas varētu būt arī citādas. Māksla aicina uzkavēties pie esošā robežas, un tā sniedz mums ieskatu potenciāli iespējamajā. Mākslinieciskā izpēte ļauj formulēt šīs neskaidrās perspektīvas pārdomātākā veidā.

Mūsu kopīgā prezentācija norisināsies jautājumu – atbilžu formā, kurā tiks apspriesta un plašāk izvērsta mākslinieciskās izpētes un materiālās domāšanas diskursīvā doktrīna. Mūsu kopīgi izveidotā pieeja apliecina mākslinieciskās izpētes lomu neiedomātā, reālā un negaidītā transversālo vektoru formulēšanā. Tas, kā šī diskusija varētu veidoties un izvērsties, un, kā varētu izdoties savstarpējas dinamikas veidošana starp negaidīto un kompozīciju, ne-konceptuālo un konceptuālo pētāmā jautājuma ietvaros, ir tematika, kuru mēģināsim kopīgiem spēkiem aplūkot.