Jans Kaila (Somija)

MĀKSLINIECISKĀS PĒTNIECĪBAS FORMALIZĒŠANA DOKTORANTŪRAS STUDIJU IETVAROS

Savu referātu es uzsākšu ar savā ziņā ļoti tiešiem apgalvojumiem:
Mākslinieciskā izpēte ir aktivitāte, ar kuru praktiskā līmenī nodarbojas mākslinieki. Tāpēc ir svarīgi, ka mākslas darbi un mākslinieku pārdomas par tiem ir galvenie elementi, uz kuriem tiek balstīta mākslinieciskā izpēte. Diemžēl mākslinieciskā izpēte un prakse, kas pastāv Eiropā un citviet pieejamās doktorantūras programmās, bieži vien kļūst par izmēģinājumu lauku mākslas vēsturniekiem, kuratoriem un tiem, kas nodarbojas ar mākslas pētniecību, nevis ar māksliniecisko izpēti, un, kas nav mākslas darbu radītāji.

Tālāk es turpināšu pievērsties savai galvenajai tēmai, kas nav saistīta ar teorētisko un / vai filozofisko jautājumu apspriešanu mākslinieciskās izpētes kā paradigmas sakarā. Tā vietā es piedāvāšu pragmatisku prezentāciju par mākslinieciskās izpētes formalizēšanu māksliniekiem paredzēto doktorantūras studiju ietvaros. Izvēlējos īpaši runāt par doktorantūras programmām (nevis par mākslu, kuras ietvaros potenciāli būtu iespējams veikt kādu izpēti, vai arī par iespējām pēc doktorantūras studiju pabeigšanas) divu iemeslu dēļ: 1) uzskatu, ka māksliniekiem paredzētās doktorantūras studijas ir interesantākais un izaicinošākais jautājums, ar ko nākas saskarties mākslinieciskajai izpētei; 2) esmu bijis praksē balstītas mākslinieciskās izpētes doktorantūras programmas vadītājs septiņus gadus un vēlētos dalīties ar to, ko esmu šajā laikā apguvis.

Manā referātā būtiskākie jautājumi ir veltīti mākslinieciskās izpētes doktorantūras programmu kvalitātei (garantijai). Piemēram:

Kā izvēlēties pēc iespējas labākos studentus praksē balstītai doktorantūras programmai mākslas jomā? Kādu mācību programmu būtu nepieciešams izveidot, lai varētu atbalstīt mākslinieku veidotu izpēti? Kādai vajadzētu būt studentu uzraudzīšanas sistēmai?
Kas ir tie cilvēki, kas spētu garantēt studiju un to rezultātu kvalitāti? Un – kā vajadzētu norisināties doktora grāda izplatīšanai?

Manā prezentācijā tiks arī iekļauti vizuālie materiāli no trīs mākslas doktorantu pētījumiem, kas izstrādāti Somijas Mākslas akadēmijā.