Mili Jona Tharakāna (Indija)
Centrs CUTE, Singapūras Nacionālā universitāte

JAUNS IESKATS TEKSTILMĀKSLAS TRADICIONĀLAJĀ NARATĪVĀ, VEIDOJOT INTERAKTĪVO AUDUMU UN TEHNOLOĢIJU NĀKOTNI

Mūsu mērķis ir veikt ceļojumu caur neizpētītajām japāņu un indiešu audumu kopienu teritorijām, lai atklātu tās attiecības, kuras būtu iespējams ienest starp tradicionālo tekstilmākslu, interaktīvajām tehnoloģijām un „inteliģentajiem” materiāliem. Šīs neizsacītās zināšanas, prasmes un materiālu apguve, kā arī šo tradicionālo meistaru praktiskā kompetence varētu paplašināt interaktīvo tehnoloģiju un „inteliģento” materiālu iespējas līdz šim neapgūtā veidā. Neraugoties uz bagātīgo tekstilmākslas vēsturi Indijā un Japānā, šīs kopienas interaktīvo tekstilizstrādājumu jomā nav piedāvājušas daudz vai pat nemaz savu izstrādājumu. Viņi arvien turpina meklēt jaunus materiālus un metodes, lai papildinātu zināšanas paši savas jomas ietvaros. Mēs piedāvāsim iespēju meistariem no jauna kļūt par savas kopienas novatoriem, savienojot starp viņiem un digitālo revolūciju radušos plaisu. Mēs piedāvājam projektu, kurā priekš kvalificētiem amatniekiem kā metodi dziļākai praktiskai mijiedarbībai pārņēmām īpaši pielāgotu praksē balstītu izpēti. Sākotnēji ir paredzēta radošā darbnīca, kurā amatnieki tiks iepazīstināti ar „inteliģentajiem” materiāliem (piemēram, ar tintēm, kas maina krāsu, ar tehnisko uzšuvi LilyPad Arduino). Dizaina pētniecība norisināsies kopā ar amatniekiem un viņu vadībā caur dažādiem sadarbības projektiem šajā jomā.

Mūsu mērķis ir demokratizēt tehnoloģijas un radīt telpu amatniekiem jaunu materiālu apgūšanā un savu amatu pilnveidošanā. Caur šo pētniecības un sadarbības procesu mēs vēlamies jaunā un nozīmīgā veidā veicināt tehnoloģiju cilvēciskošanu. Mēs piedāvājam ieviest jaunas metodes, kas ļautu tradicionālajām mākslām veidot neo-amatniecību un digitālo tehnoloģiju nākotni. Projekts ir paredzēts kā katalizators amatniekiem, kā arī tiem, kas mūsdienās atrodas klusās digitālās amatniecības revolūcijas vadībā. Rezultātā iegūtās zināšanas būs vērtīgas tiem, kas veido tekstilizstrādājumus mūsdienās, kā arī amatniekiem viņu tradicionālo metožu iedzīvināšanai. Tās arī var noteikt amatniecības veidošanos nākotnē, sākot ar amatniecības priekšstata mainīšanu un ļaujot mums turpmāk vairāk ielūkoties amatniecības un tehnoloģiju telpā.