Signe Grūbe (Latvija)
(Studē doktorantūrā, Rīgas Stradiņa Universitātē)

MĀKSLAS DARBS – LAIKMETA LIECĪBA

Mākslinieks, jo īpaši gleznotājs, ir tas, kas ar sev vien zināmiem izteiksmes līdzekļiem spēj savos darbos paust tādas laikmeta iezīmes, kuras ir grūti fiksēt sociālo zinātņu pētniekam, izmantojot vienīgi sociālo zinātņu metodoloģiju. Tieši šī iemesla dēļ sociālo zinātņu pārstāvjiem ir svarīgi pievērsties māksliniekiem, lai ar viņu starpniecību un ar viņu darbu palīdzību spētu atrast atbildes uz jautājumiem, kas ir sabiedrības uzmanības centrā un uz kuriem nevar sniegt viennozīmīgas atbildes ar ierastajām sociālo zinātņu pētniecības metodēm. Tā rezultātā ieguvēji būs gan sociālo zinātņu pārstāvji, gan sabiedrība kopumā, jo meklējot atbildes caur citiem pētniecības objektiem, ir iespējams gan apstiprināt jau noskaidroto, gan nonākt pie jauniem atklājumiem. Šajā darbā šie jautājumi tiek sasaistīti ar Latvijas nacionālo identitāti, jo nacionālās identitātes sociālais nozīmīgums saasinās apstākļos, kad sabiedrībai nākas saskarties ar izvēli un / vai neskaidro, jo spēcīga nacionālā identitāte ļauj nostiprināt pilsonisko sabiedrību un saliedēt cilvēkus kopīga mērķa sasniegšanai.

Mākslas darbu analīze sociālā kontekstā ir viens no iespējamajiem veidiem, kā sekmēt nacionālās identitātes veidošanos; tas attiecas arī uz pašreizējo laiku, jo mākslinieki ir bijuši un joprojām ir tie, kuri izvēlas un interpretē kultūras un pilsoniskā mantojuma pamata elementus, ietērpjot tos vizuālā valodā, kas paredzēta noteiktai publikai. Mākslas darbs kalpo ne tikai par sava laika liecību, bet tas arī tiešā vai netiešā veidā ietver zināšanas par noteiktu tautu, tās vēsturi un ģeogrāfiskajiem apstākļiem. Mākslas darbs, ja tas ir profesionāls un nav tapis politiska pasūtījuma rezultātā, ir labākā norāde, kas liecina par pastāvošo nacionālo identitāti, jo tā mākslas darba forma ir vistīrākā. Vizuālās mākslas darbs nenorāda, kā vajadzētu rīkoties, un tas nenorāda viennozīmīgi, kas ir kas, tas drīzāk liecina par to, kādā veidā tauta veido savu izpratni par lietām.